תע"ס 8.9 לענייני ועדות החלטה - משרד הרווחה פעל בניגוד להמלצות המבקר וועדת גילת ואחרות

ינואר 2017 - משרד הרווחה עדכן בימים אלו הוראת תע"ס 8.9 לענייני ועדות החלטה. מעיון בהוראה עולה כי משרד הרווחה הרווחה לא יישם מסקנות ועדות (ועדת סילמן, גילת , דוחות מבקר המדינה ועוד...) לתיקון הוראת התע"ס הפוגענית והמשפילה משפחות בועדות החלטה שאינן כלל מעוגנות בחוק. הכוח שניתן לועדות מופקרות אלו ניתן ע"י בתי המשפט לנוער הרואים בהמלצות ועדות אלו סוף פסוק.

תע"ס 8.9 לענייני ועדות החלטה - אילוסטרציה
 
 
להלן פנייה למבקר המדינה בנדון.

א.ג.נ

1. שמי ג' ...

2. בימים אלו הוציא משרד הרווחה הוראת תע"ס חדשה 8.9 "ועדת תכנון טיפול והערכה - תפקידה ודרכי עבודתה החתומה ע"י מ"מ זמנית של מנכ"ל משרד הרווחה הגברת אלין אלול.

3. מעיון בתקנה עולה כי משרד הרווחה לא מימש אף מסקנה ממסקנות דו"ח המבקר (ביקורת בוצעה בשנת 2012) ומסקנות דו"ח ועדת גילת (שנת 2002) ואחרות.

4. עיקר המסקנות שלא מומשו:

א. עיגון ועדות החלטה בחקיקה - חרף החשיבות הרבה של ועדות הדנות בענייני נפשות אשר המלצותיהן הינן סוף פסוק בבתי המשפט לנוער טרם עוגנו בחקיקה.
ב. לא נקבע מסירת חובת תרשומת ופרוטוקול למשפחה - למרות שמסקנות הוועדה מוגשות לבית המשפט ולהורים נדרש הפרוטוקול והתרשומת, הוועדה אינה מחויבת לנהל פרוטוקול או למסור התרשומת למשפחה.
ג. ההורים אינם רשאים להביא נציג מטעמם לוועדות ההחלטה - הורים רבים מושפלים בוועדות החלטה וחשים כי הם מאולצים לחתום על מסמכי הוועדה.
ד. להורים אין זכות להציג תוכנית טיפול אלטרנטיבית - חרף העובדה שמדובר בהורי הקטין המכירים אותו ודואגים לו מעל ומעבר לחברי הועדה.
ה. אין כינון של "נציבות קבילות" בראשה יעמוד "נציב קבילות"

5. מדובר בתקנה שנתנה כלאחר יד ללא התייחסות מעמיקה למסקנות דו"ח המבקר וועדות אחרות כגון ועדת גילת וועדת סילמן.

6. משרד הרווחה זילזל בהורים וילדים, מבקר המדינה וועדות שונות שהוקמו בנושא גם כאשר מדובר בענייני נפשות.

נא טיפולך


 פלייליסט - ועדת החלטהאין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים