עו"סית טליה פוזן - קופאת ומתחמקת מלהשיב לשאלות

אוגוסט 2016 - "עושים סדר" עם גל גבאי -  משרד הרווחה הקים פיקציה לספק מקומות עבודה לעובדות סוציאליות ומטפלות כביכול למנוע הוצאת ילדים מהבית. בפועל הוקמו מאות מרכזים קהילתיים אולם כמות הוצאת ילדים מהבית עלתה. עובדת סוציאלית טליה פוזן מתחמקת מלהשיב, ומורחת את הציבור בתשבוחות על הוועדות ההחלטה הסטטוטוריות של רשויות הרווחה שבהן מחריבים מידי יום משפחות וילדים.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים