שר הרווחה חיים כץ חטף ילדים במחשכים והעליל "התקהלות אסורה" נגד הוריהם שמחו מול ביתו
יוני 2015 - ביזוי ערכי הדמוקרטיה וכבוד האדם וחירותו  או חשש לשלום הציבור.
העיתונאי מוטי לייבל נעצר מעצר שווא לאחר שסירב לחתום על הרחקתו מהבית של שר הרווחה - חיים כץ, בישוב שוהם.
מוטי לייבל, מלווה ומסקר את המאבק של זוג הורים שבנם בן ה- 5.5 נחטף ע"י משרד הרווחה לוד.
האמא פאני וקנין, מבצעת הפגנת יחיד מול ביתו של שר הרווחה חיים כץ בשוהם, עד שבנה יוחזר אליה.
ביום שישי, לקראת השעה 19:00 נאמר לאמא, כי עליה להתפנות והיא מבצעת "התקהלות אסורה".
בצאת השבת 27/6/15 שעה 20:00 יובא העיתונאי מוטי לייבל, לביהמ"ש שלום ראשל"צ, ברחוב ישראל גלילי 5 ראשון לציון, לשחרורו בפני שופט תורן.
ציבור ההורים שמוטי לייבל, מסייע להם מוזמנים להגיע ולתמוך בו.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים