הוצאת ילדים מהבית - רדיו קול חי - 28.05.2014

רדיו קול חי - "הפוך על הפוך" - עם כבוד הרב משה בן לולו בעניין הוצאת הילדים מביתם ומשפחתם בכפייה ע"י רשויות הרווחה.
הוצאת ילדים מהבית בכפיה - חטיפת 5 ילדים ממשפחתם בישוב אלעד - כבוד הרב בן לולו - רדיו קול חי
28/5/14 כבוד הרב בן לולו מתאר את פשעי העובדים הסוציאליים המוציאים ילדים ממשפחות נורמטיביות לצרכי סחר בילדים.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים