לשכת הרווחה מגדל העמק חטפה בת ממשמורת הוריה הביולוגיים ללא צו חירום וללא צו שיפוטי מתאים של בית המשפט לנוער

10 באוקטובר 2013 - תמ"ש 19980-10-13 - שופט אסף זגורי

לשכת הרווחה מגדל העמק חטפה בת ממשמורת הוריה הביולוגיים ללא צו חירום כנדרש בסעיף 11 לחוק הנוער וללא צו שיפוטי מתאים של בית המשפט לנוער והכל כאשר אבי הקטינה המשמורן הודיע כי הוא מתנגד לכך.

פלוני נ' פלונית ואח'

כשנה לאחר שהעבירה תינוקת למשמורת אביה, החליטה לשכת הרווחה להוציאה מחזקתו, ללא כל צו שיפוטי ובניגוד מוחלט לחוק. "על מצב דברים זה לא ניתן לעבור לסדר היום", מחה השופט אסף זגורי בהחלטה נוקבת, אשר הורתה על השבת הקטינה לידי האב.

למעלה מן הצורך ציין השופט, כי גם אילו הייתה ההחלטה חוקית, היא תמוהה למדי. זאת, נוכח העובדה שכשנה קודם לכן, הוחלט להעביר את הקטינה למשמורת האב, בהיותו אב ראוי. אם כך, שאל השופט, כיצד אותו אב הפך לפתע, במחי יד, לבלתי ראוי?

השופט אסף זגורי לא קיבל המלצות רשויות ברווחה כסוף פסוק ומצא פגמים קשים בהתנהלות לשכת הרווחה וועדת ההחלטה. לדוגמא:

השופט ציין, כי הוא מודע לכך שהורות האב אינה מושלמת, אולם כאשר מדובר באב שמשתתף בהדרכה הורית קבועה, הרי שלא הייתה כל הצדקה להוציא את בתו מחזקתו במחי יד, ובאופן בו הדבר נעשה.
משכך, ונוכח ההחלטה הבלתי חוקית של לשכת הרווחה מגדל העמק, הורה השופט על החזרת הקטינה לידי האב, על הגשת תסקיר בעניינה ומינה לה עורך דין שייצג את הקטינה בהליכים בעניינה. השופט קבע, כי העובדת הסוציאלית רשאית להגיש בקשה מתאימה בעניין הקטינה, אולם עליה לעשות זאת, לאחר ששקלה את מלוא הנתונים היטב ובכובד ראש.

החלטת שירותי הרווחה מגדל העמק היא החלטה שרירותית, אשר אינה עולה בקנה אחד עם עצם פועלה והתנהלותה המקצועית. החלטתו של השופט אסף זגורי הינה החלטה נחרצת ומנומקת, המחדדת את הזכות הטבעית של הורים ביולוגיים למשמורת קטינים. כאמור, זכות זו הינה זכות עליונה, שפגיעה בה צריכה להיעשות רק במקרים חריגים ורק כאשר קיימות ראיות מוחשיות בדבר סיכון הילד, במידה ויישאר במשמורת הוריו.

פלייליסט על ועדות החלטהקישורים:

  שר הרווחה מאיר כהן - דרכי רמיה ואיומים בטיפול בתלונות פשעי משרדו - משרד הרווחה לא רק מזלזל בפונים אליו באשר לתפקודם של עובדים סוציאליים ופקידי סעד ברשויות המקומיות אלא גם מעליל ומאיים על הפונים. מדיניותו התוקפנית של שר הרווחה מאיר כהן הנה לא להתייחס לסעיפי הפניה ולגופם של דברים אלא להכפיש לאיים וגם לממש את האיומים בדרך של ניתוק ילדים מהוריהם, והצבת הילדים במכלאות משרד הרווחה המופרטות. להלן אב המתאר את האלימות של שר הרווחה מאיר כהן ואנשי משרדו נגדו ונגד ילדיו עקב פניה בעניינם...

שר הרווחה מאיר כהן - כתבת תדמית לטיוח פשעי משרדו - ספטמבר 2013 - ברקע פרשת לשכת הרווחה ירושלים שכפתה אמא קשת יום "טיפולים אינטנסיביים" וגרמה לקריסת המשפחה. פורסם בעמוד שלם בעיתון כתבת יחצנות לשר הרווחה מאיר כהן להסיט מהעיקר...

שר הרווחה מאיר כהן שקרים וטיוחים לסחר בילדים - רשת ב - אוגוסט 2013 - שר הרווחה מאיר כהן בראיון מטייח כמויות ומספרים של ילדים המוצאים מביתם לפנימיות הרווחה וטוען כי מדובר בכ- 10,000 ילדים בפנימיות בעוד יש כ- 40,000 , מאיר כהן מטייח ומציג תמונה ורודה של מצבם בפנימיות בעוד יש ילדים החווים התעללות קשה בפנימיות המופרטות ובמשפחות אומנה של משרד הרווחה...
  "ועדת החלטה" ופקיד הסעד - שיקולים זרים וניגוד עניינים להוצאת הילד מהבית

  פקידי סעד לחוק הנוער - מלכודות, מחטפים, והתנהלות לקויה מול הורים בקבלת החלטות על גורל ילדיהם

  הוצאת ילדי עולים מן הבית בידי שירותי הרווחה

  אין תגובות:

  משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

  משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים