חנה סלוצקי - עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער - משקרת ומטייחת באובססיביות

יולי 2012 - רשת ב - הכל דיבורים - עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער חנה סלוצקי משקרת ומרמה את האזרחים במדינת ישראל בעניין הוצאת ילדים מביתם בכפייה ע"י רשויות הרווחה בסיוע בתי משפט לנוער. סלוצקי מהבלת בפיה ומציגה נוהל של הוצאת ילדים מביתם ע"י ועדות סטטוטוריות ברשויות מקומיות אשר הן מחליטות על גורל משפחות וילדים ואילו בתי משפט לענייני משפחה ונוער הם חותמת גומי. הועדות פועלות בחיסיון ללא פיקוח או ביקורת  ללא סדרי דין או ראיות ובתי משפט לנוער משמשים להם חותמת גומי.
מידי שנה מוציאות רשויות הרווחה מביתם אלפי ילדים לאכלוס מוסדות רווחה מופרטים לספק ג'ובים למקורבים, תקציבי ממשלה ותרומות. מדובר בסחר בילדים שחנה סלוצקי ורשויות הרווחה מנהלות.


קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים