חנה סלוצקי מציגה מדיניות הדיווח לקידום הסחר בילדים

יולי 2012 - רשת ב - הכל דיבורים - עובדת סוציאלית ארצית לחוק הנוער חנה סלוצקי מציגה את מדיניות המוסר הכפול בענייני דיווח לרשויות הרוווחה בענייני התעללות בילדים. כאשר הדווח מקדם הוצאת ילדים ממשפחתם וביתם רשויות הרווחה יפעלו במרץ לקידום תעשיית הסחר בילדים. אך כאשר מדובר בדווח בהתעללות באחד ממסגרות הרווחה רשויות הרווחה יתעלמו ויטייחו.
הסיבה לכך היא תאוות הבצע של העובדים הסוציאליים העושים ככל שביכולתם לקידום הוצאת ילדים מביתם להגדיל תעשיית הסחר בילדים ולקבל תקציבי ממשלה, ג'ובים, תרומות ועוד...קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים