הליך שיפוטי או עבודת אלילים ו"מלאכת קודש" - פנטזיות שופט הנוער יובל שדמי ופקידות סעד פגעו בנפשה וגופה של ילדה

הליך שיפוטי או עבודת אלילים והפוסט השלם באתר הרהורים על משפחה וילדים...

מרץ 2011 - שמועות שווא על אבא אלים לכאורה ועל סכנה שנשקפה כביכול מחבר פלסטיני. זאת הסיבה שבגללה הוצאה נערה בת 14 מבית הוריה. בעקבות ערעור היא הוחזרה הביתה.

שופט הנוער יובל שדמי שידוע כשופט חותמת גומי של עובדות סוציאליות ומאשר כמעט כל בקשה שלהן להוציא ילדים מהבית מבלי לבדוק את הראיות לעומקן, קיבל כהרגלו את עמדת נציגי הרווחה והורה להעביר את הנערה למקלט חרום למשך 3 חדשים. ההורים הנסערים ערערו לבית המשפט המחוזי בנצרת ובקשו להחזיר את בתם.

השופט אברהם אברהם קבע:

"עיינתי בחומר ולא יכולתי לראות את תמונת המצב כפי שראה בית המשפט לנוער (שופט יובל שדמי). מסכת הראיות שהונחה לפני רעועה, עד כי אין היא עשויה לבסס היטב את הוצאתו של ילד מסביבתו הטבעית….ההתרועעות עם הבגיר מג'נין אינה מבוססת כי אם על שמועות שאותן הכחישה הילדה…

הפוסט השלם באתר הרהורים על משפחה וילדים...

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים