תחקיר "שתולים" - התעללות בחוסים מעון השלושה לילדים אוטיסטים עם פיגור קל - קלונו של משרד הרווחה

אפריל 2010 - תחקיר תכנית שתולים מעון "השלושה" לחוסים אוטיסטים עם פיגור קל חשף התעללות בחוסים במעון השלושה לילדים אוטיסטים עם פיגור קל. מדריכים היכו חוסים במקל מטאטא, וגילחו אותם עם סכין גילוח אחד ל- 13 אנשים. "שתולים" חקרו במעון מאחר וביוני 2009 הגישו הורים לילדה הסובלת מפיגור שכלי, תלונה נגד המדריך במעון, בטענה שגרר את בתם על הרצפה. המוסד ניסה להעביר את הילדה למעון אחר. המשטרה חוקרת את המקרה.
 
שר הרווחה יצחק בוזי הרצוג מתייג חוסים ב"אי שקט"

שר הרווחה יצחק בוז'י הרצוג הסביר את התנהגות המדריכים:

על החוסים: "הם רואים אדם עם פיגור שכלי מתנהג בחוסר שקט … ואז מה קורה" על המדריכים: "זה לא בא מרוע"

בוז'י כביכול ניסה לאזן את התמונה ולומר כי עבודת המדריכים קשה ולכן הם נכשלים בתגובתם ומכים "מידי פעם" את החוסים.

לחוסים בוז'י גרם עוול בל ישוער כשתייג אותם ב"חוסר שקט".

אבל מתברר כי בעיית ההתעללות במוסדות הרווחה היא ארצית ולאורך שנים. החל מדחיסת חוסים רבים בחדר ללא פיקוח, סכין גילוח אחד ל- 13 חוסים, אונס ואלימות במעון מקי"ם, התנהגות מזלזלת ומשפילה כלפי הורים ע"י פקידי סעד לחוק הנוער, חוות הנוער שדה בר, כליאת עשרות בני נוער במוסדות פסיכיאטריים שלא לצורך, שימוש בסמים פסיכיאטריים לבני נוער במוסדות, התעללות בילדים במשפחות אומנה ועוד אינספור מחדלים ומדיניות כושלת ומופקרת. לאירועים אלו בוז'י שותק ולא נותן דין וחשבון לאזרח, ואם כן רק אם עיתון מפורסם דורש זאת או גוף אחר בעל כוח.

הבעיה אם כן היא מערכתית ולמעשה בעומד בראשה שר הרווחה יצחק בוז'י הרצוג. משום שרוע יש בכל מערכת, השאלה היא אם העומד בראשה מגנה את הרוע, פועל בשקיפות ובזריזות, ומסלק את הרוע. בוז'י בוחר לשתוק, הוא חסר שיעור קומה לעמוד מול כוחות פוליטים במשרד הרווחה, ובוחר לשתוק או לטייח. ובכך הוא גוזר על החלשים וחסרי הישע עוול קשה צער ויגון.

זהו מסר ברור לאזרח להתרחק מרשויות הרווחה כי גורלו יהיה כמו החוסים של בוז'י.

בהיותו בעבר נער שמנת יתכן והוא אינו מודע לעומק הנזקים שהוא גורם לפרט, למשפחה, לחברה, ולמדינה,

טוב אם שר הרווחה יצחק בוז'י הרצוג ישנה גישתו או יפנה את עצמו מהכיסא ויפה שעה אחת קודם.

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים