הונאות משרד הרווחה: ראיון עם פרופ. סלונים נבו על מדיניות המשרד להוצאת ילדים מהבית

נובמבר 2009 - פקידות הסעד מטילות אימה על משפחות להוצאת ילדיהם מהבית. מדיניות משרד הרווחה של הוצאת ילדים מהבית הנה רבת שנים, ומונעת משיקולים זרים של תעסוקה לעובדי הפנימיות.
ועדות ההחלטה מתפקדות כבית משפט שדה, והחלטתן היא המכרעת משום שבתי משפט לנוער מקבלים את המלצות פקידות הסעד כמעט תמיד (חותמת גומי).
.
האזינו לראיון עם פרופ. ורד סלונים נבו ב"שעה האזרחית" רשת א', בהנחייתה של יעל צדוק.
.
.

קישורים:

    אין תגובות:

    משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

    משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים