עצומה להקמת גוף ביקורת חיצוני על פעילות משרד הרווחה

.
חתמת על העצומה להקמת מערך ביקורת חיצוני,
.
עצמאי ובלתי תלוי שיפקח על פעילות משרד הרווחה,
.
אם לא,
.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים