ד"ר לין ורנל על תיאורית "טובת הילד" שכשלה בבריטניה.

ד"ר לין ורנל קרימינולוגית וסוציולוגית בריטית מדברת כל כישלון תיאורית "טובת הילד". רעיון אימוץ ואומנה לילדים צמח עקב משפחות אשר בהם גדלו ילדים שהוזנחו באופן חמור, עברו התעללות, או התעללו באחרים. אותם ילדים ניזוקו . מצד שני היו משפחות בעלות יכולת המוכנות לקבל את אותם ילדים, לשקם אותם. הגיוני היה לחבר בין שני הקצוות.
כיום המציאות שונה לגמרי. הילדים הנלקחים הם תינוקות רכים. במציאות המשפחות המאמצות רוצות תינוקות רכים, יפים, נחמדים, ללא פגמים, ולא ילדים "בעייתיים" בני 10 או יותר. התאוריה של טובת הילד כשלה. על מנת לעמוד במכסות האימוץ שהוגדרו על-ידי שירותי הרווחה, כדי ששירותי הרווחה יקבלו תקציב על כל אימוץ, נלקחים ילדים טובים מהורים טובים ומסורים.
.

.
נקודות
  • משפחות מאמצות מעדיפות תינוקות רכים, ויפים ללא פגמים.
  • שירותי הרווחה על מנת לזכות בתקציב על כל אימוץ, ולספק את הסחורה להורים המאמצים, לוקחים תינוקות לאימוץ מהורים טובים ומסורים.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים