ענת שליו

עו"סית ענת שליו מציגה אלימות העובדות הסוציאליות - וואלה חדשות - ינואר 2015 - העובדת הסוציאלית ענת שליו מסבירה מדוע העובדות הסוציאליות אלימות - מדובר בעובדות רווחה בעלות כוח שררה ללא כל אחריות על השלכות מעשיהן, התולשות בכפייה קשישים וילדים מביתם ומשפחתם בדלתיים סגורות ללא ראיות ומפקירות אותם במוסדות רווחה כאלו ואחרים לאונס והתעללות...

ענת שליו - דיוקנה של פסיכופטיות העבודה הסוציאלית - דצמבר 2014 - הן תולשות ילדים, וקשישים מבתיהם בדלתיים סגורות ללא ראיות, מתייגות קטינים וזקנים בכינויי סלף ורמיה כדי לשבור את רוחם ושולחות אותם למוסדות מופרטים, אומנה ואימוץ בצווים שיפוטיים להזנחה והתעללות ואין מושיע...


עו"סית ענת שליו מציגה אלימות העובדות הסוציאליות

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים