עוד ורדה שטיינברג על דרכי עבודת פקידת הסעד

 17.05.2023 - דיון בוועדת העבודה ו הרווחה בכנסת בנושא: "התנהלות בריונית של לשכת הרווחה בלקיחת תינוק מהוריו" . 

חלק מעדותה של עו"ד ורדה שטיינברג 

עו"ד ורדה שטיינברג, המייצגת את הורי הקטין: "הדלתיים הסגורות נועדו כדי להגן אך ורק על פקידת הסעד, לא על הקטין. פקידי הסעד הבהירו לשופטת במקרה הזה שאם לא תעשה מה שהם אומרים הם יעלו בכל חודש לערעור. חוק האומנה קובע שילד שהוצא ממשמורת הוריו יעבור קודם כל בתוך המשפחה, וכאן נעשתה עבירה. פקידת הסעד בתיק הזה רמסה ברגל גסה את החלטות בית המשפט ובית המשפט המחוזי שותק ומלמד אותה שמותר לה".


 

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים