דוח שנת 2020 נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית

להלן תקציר מספר תלונות מדוח שנת 2020 נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית.

נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית - דוח סיכום שנת 2020

מזון – נער בן 17 פנה לנציבות בנושא קשיים בתפריט טבעוני וסיפר כי התפריט אינו מותאם לו וכי המזון הקיים בפנימייה אינו משביע ומזין אותו.
בעקבות התערבות הנציבות הורחב התפריט לחניכים טבעוניים. הפנייה נמצאה מוצדקת.

דמי כיס – מס' ילדי פנימייה פנו לנציבות ושיתפו כי אין להם כסף מאחר ולא חולקו להם דמי הכיס מעל חודש ימים וביקשו את עזרת הנציבות לקבלת הכסף המגיע להם.
בעקבות התערבות הנציבות הומלץ על חידוד הנהלים בקרב צוות הפנימייה, הפניה נמצאה מוצדקת.

חוגים ושעות פנאי – נער בן 13 שיתף כי אינו מעוניין לקחת חלק בחוגים המתקיימים בפנימייה וכי ביקש ממנהל המסגרת לאשר לו חוג כדורגל המתקיים מחוץ לשטחי הפנימייה. מנהל המסגרת לא אישר לו את הבקשה ועל כן ביקש הנער את עזרת הנציבות בעניין. בירור הנציבות העלה כי ישנה מדיניות בפנימייה המאפשרת יציאה לחוגים מחוץ לפנימייה רק לילדים מכיתה ט' ומעלה משיקולי מוגנות. בנוסף, בירור הנציבות העלה כי החניך נמצא במס' חוגים מגוונים בפנימייה, לפיכך אין סיבה להפר את המדיניות הנהוגה.

 יחס פוגעני , אלימות מילולית , ענישה מוגזמת – מס' ילדים סיפרו כי חווים יחס כוחני, מאיים ומשפיל מאחד ממנהלי הבתים בתוך הפנימיה. היחס הפוגעני התבטא בענישה לא פרופורציונאלית, חשיפת מידע אישי בעניין החניך בפרהסיה ועוד. בירור הנציבות העלה כי מדובר בפניה מוצדקת. מנהל הפנימייה קיים שיחת הבהרה עם מנהל הבית וסוכם כי תהייה הקפדה על חידוד ההנחיות והנהלים לכלל המדריכים.

בירור זכויות
– ילד בן 15 שיתף כי אוסרים עליו להיכנס לחדרים של הבנות, פנה בבקשה לדעת האם מותר לאסור על כניסה של בנים לחדרי בנות וההיפך. הוסבר לו כי מדיניות החלוקה המגדרית והכללים בנושא, משתנה מפנימייה לפנימייה. לאחר בירור הוסבר לו כי בפנימייה בה נמצא החלטה זו נובעת מהשינויים בחלוקת ההרכב המגדרי של הבתים, לאור המדיניות העדכנית של המשרד המפקח.

ביגוד – מס' ילדים שיתפו כי אין להם מספיק בגדים לעונת החורף וכי רוכשים להם את הביגוד בעלות מצומצמת. הילדים ביקשו את עזרת הנציבות בהגדלת כמות ואיכות הביגוד הנרכש עבורם.
כתוצאה מהתערבות הנציבות ניתן לילדים תקציב עבור הביגוד לעונת החורף. הפניה נמצאה מוצדקת.

בעיה עם מדריכים – ילדה בת 13 שיתפה את הנציבות כי המדריך מחטט לה ולשאר חברותיה בארונות הבגדים ללא אישורן ובנוסף מעיר להן על לבושן באופן שאינו נעים להן.
בעקבות התערבות הנציבות מנהלת הפנימייה ביצעה שיחה עם החניכות בנושא, והמדריך זומן לחידוד נהלים על ידה. הפניה נמצאה מוצדקת.

איסור החזקת טלפונים ניידים – ילדה בת 13 שיתפה כי גישתה לטלפון הנייד אסורה, בעוד שליתר בני גילה הגישה מותרת ועל כן ביקשה את עזרת הנציבות בנושא.
בירור הנציבות העלה כי ההגבלה נעשית מתוך שיקולים מקצועיים שנועדו להגן על החניכה.


טיפול רפואי
–חניכה בת 15 פנתה לנציבות בטענה כי מזה תקופה סובלת מכאבים שונים ומתמשכים ובקשותיה לבדיקות רפואיות לא נענות ע"י הצוות.
בירור הנציבות העלה כי החניכה מטופלת באופן עקבי ע"י גורמי רפואה מתאימים, כולל בירור נסיבות המכאובים עליהם מדווחת.

מפגש עם הורים ביולוגיים – ילד בן 12 פנה לנציבות לאחר שלא פגש את הוריו מעל חודש ימים וביקש את עזרת הנציבות לברר את נסיבות הפסקת המפגשים.
בעקבות התערבות הנציבות חודשו המפגשים של הקטין עם הוריו והוא מגיע לבקרם אחת לחודש. הפניה נמצאה מוצדקת.

בקשה לעבור מסגרת – ילדה בת 13 שיתפה כי רוצה לעזוב את הפנימייה היות ואינה משתלבת חברתית בקבוצתה, אינה שבעת רצון מהחוגים ושעות הפנאי ומבקשת לגדול בבית נורמטיבי.
במהלך בירור פרונטלי עם החניכה מסרה כי התבקשה על ידי משפחתה להגיד כי רוצה לעזוב.

אי ידוע ואי הנגשת הנציבות – מס' ילדים שיתפו כי לא שמעו על הנציבות מהצוות הטיפולי (מנחות אומנה או צוות פנימייה). לא חולקו להם כרטיסי היידוע השייכים לנציבות, בפנימייה לא תלויים שלטים ואין טלפון המיועד ליצירת קשר עם הנציבות בעת הצורך.
ממצאי הפניות העלו כי אין הקפדה בכלל המסגרות החוץ ביתיות על חלוקת כרטיסי יידוע. בכלל הפניות נמצא כי לא נעשה ריענון כנדרש בחוק. בחלק מהפניות שהגיעו מילדים ממסגרות פנימייתיות, עלה כי אכן אין תליית שילוט כנדרש ואין טלפון נגיש ממנו ניתן ליצור קשר עם הנציבות, בהתאם לתקנות חוק האומנה(מנגנון בירור תלונות של ילדים בהשמה חוץ ביתית),תשע"ט – 2018. הפנייה נמצאה מוצדקת.

איסור שהות חניך בפנימייה – ילד בן 16 סיפר כי עקב סירובו להיכנס לשיחה עם איש צוות הפנימייה נמסר לו כי יושעה מהפנימייה.
בעקבות התערבות הנציבות, החניך נכנס לשיחה עם המנהל, אך במקביל סוכם כי יעשה ריענון של נהלים לכלל הצוות על איסור איום בהשעיה. הפניה נמצאה מוצדקת.

נושא אישי–נער בן 17 שיתף כי מתקשה ללמוד למבחני הבגרות. לדבריו ביקש מהנהלת הפנימייה סיוע בשיעורי עזר בנושאים שונים כגון אנגלית ומתמטיקה ונענה בשלילה. מבקש את עזרת הנציבות בנושא.
בירור הנציבות העלה כי על הפנימייה לספק שיעורי עזר לחניך ואף מקבלת תקציב בו ניתן להשתמש למטרה זו. המשך הטיפול ויישום התיקון הועבר לפיקוח. הפניה נמצאה מוצדקת.


איך פונים לנציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית?

הנציבות זמינה לפניות ילדים ונוער (או ידידים קרובים או אפוטרופוסים לדין).
ניתן לפנות באמצעות:

  • טלפון: 050-6222600, 03-5171100
  • חשבון וואטסאפ: 050-6222600
  • פייסבוק: בדף "נציבות תלונות ילדים".
  • דואר אלקטרוניim4u@molsa.gov.il.
  • אינסטגרם: בדף "netzivut".
  • פגישה אישית: רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, קומה 5, תל אביב.
    ילדים מוזמנים להגיע פיזית לפגישה אישית פרטית עם הנציבה, בתאום מראש.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים