מדריך פנימייה לנוער בסיכון חשוד כי ביצע בקטינים במוסד שורה של מעשי סדום ומעשים מגונים

23.04.2020 - בית המשפט העליון (השופט אלרון בש"פ 2444/20) דחה בקשת מדריך בפנימייה לנוער בסיכון להשתחרר למעצר בית בפיקוח.
המדריך חשוד כי ניצל את מרותו במוסד לקטינים בסיכון, ואת הימצאותו בקרבתם, וביצע בכמה מהם שורה של מעשי סדום ומעשים מגונים, תוך שאף איים על חלקם כי יפגע בהם אם יספרו על מעלליו.

השופט אלרון ציין כי המעשים המיוחסים למדריך החשוד בנסיבות העניין – בין היתר בשים לב לטיב יחסיו עם הקטינים, הישנות המעשים מספר פעמים כלפי כמה קטינים, והעובדה כי מלכתחילה עסקינן במוסד לקטינים בסיכון שגורלם לא שפר עליהם – מלמדים על מסוכנות גבוהה, שלא בנקל ניתן להפיגה באמצעות חלופת מעצר או פיקוח אלקטרוני.

לצפייה / הורדת החלטת השופט אלרון בש"פ 2444/20 מה- 23.04.2020 הקלק כאן.


מצורפת החלטת השופט אלרון בש"פ 2444/20 :

מדריך פנימייה לנוער בסיכון חשוד כי ביצע בקטינים במוסד שורה של מעשי סדום ומעשים מגונים - בש"פ 2444/20
מדריך פנימייה לנוער בסיכון חשוד כי ביצע בקטינים במוסד שורה של מעשי סדום ומעשים מגונים - בש"פ 2444/20

מדריך פנימייה לנוער בסיכון חשוד כי ביצע בקטינים במוסד שורה של מעשי סדום ומעשים מגונים - בש"פ 2444/20

מדריך פנימייה לנוער בסיכון חשוד כי ביצע בקטינים במוסד שורה של מעשי סדום ומעשים מגונים - בש"פ 2444/20

מדריך פנימייה לנוער בסיכון חשוד כי ביצע בקטינים במוסד שורה של מעשי סדום ומעשים מגונים - בש"פ 2444/20אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים