חשד: עו"ס רצח עו"סית

אוקטובר 2019 - אבחון וטיפול היא פרקטיקת העבודה של העובדים הסוציאליים מימים ימימה. האבחון נכתב בתסקיר רווי הכפשות אשר הורס את חייו של המטופל. הטיפול הרסני לא פחות כגון ניתוק ילדים מהוריהם והצבתם בכפייה במסגרות הרווחה שם חווים אונס, הזנחה והתעללות, תוך סימומם בסמים פסיכיאטריים ממכרים.
על פי פרקטיקת העבודה של העובדים הסוציאליים הם ממשיכים בה עד יומו האחרון של המטופל.
פרשת רצח העובדת הסוציאלית מיכל סלה ע"י החשוד המידי בעלה העובד הסוציאלי אלירן מלול סלה מציגה כישלון הפרקטיקה של העובדים הסוציאליים. אם אינם מסוגלים לאבחן ולטפל בעצמם, מדוע משתמשים בפרקטיקה כושלת זו נגד אזרחים חפים?

מצורפות תמונות:
העובדת הסוציאלית הנרצחת מיכל סלה לצד בעלה החשוד המידי העובד הסוציאלי אלירן מלול.
עדן רכטר, אודל אמבש, ורעות איש שלום, מקרבנות הפרקטיקה הרצחנית של העובדים הסוציאליים.


 עדן רכטר, אודל אמבש, ורעות איש שלום, מקרבנות הפרקטיקה הרצחנית של העובדים הסוציאליים.
עדן רכטר, אודל אמבש, ורעות איש שלום, מקרבנות הפרקטיקה הרצחנית של העובדים הסוציאליים.

 העובדת הסוציאלית הנרצחת מיכל סלה לצד בעלה החשוד המידי העובד הסוציאלי אלירן מלול.
העובדת הסוציאלית הנרצחת מיכל סלה לצד בעלה החשוד המידי העובד הסוציאלי אלירן מלול.


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים