נשות אמבש - שפחות או מדיניות רווחה פטרנליסטית ודורסנית

23.3.16 - צעירה שהגיעה למשטרת ישראל במאי 2010 חשפה פרשה חמורה של "כת סדיסטית" שבה הוחזקו שש נשותיו של אדם אחד ושבעה עשר ילדיו בבית אחד ועברו מעשי אונס ואלימות קשים.בעקבות העדות פתחה המשטרה במעקב שבסופו נערכה פשיטה על הבית. האב, הבעל - דניאל אמבש, יליד צרפת, נידון באוקטובר 2013 בבית המשפט המחוזי בירושלים ל 26 שנות מאסר. הוא הורשע בהחזקתן של הנשים בתנאי עבדות, בביצוע אונס ומעשי סדום בהתעללות פיזית ונפשית. אלא שלמרות ההרשעה החמורה יצאו ארבע מנשותיו למסע לטיהור שמו והן טוענות שלא היו דברים מעולם.
איך זה קורה? והאם זה יתכן בכלל?
כתבתו של אמנון בנימין - "נשות אמבש"

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים