מוטי לייבל זועק זעקת ההורים שילדיהם נתלשו ע"י רשויות הרווחה

אוגוסט 2016 - מרגלית צנעני מראיינת את מוטי לייבל שנתבע ביחד עם אחרים על ידי עובדות סוציאליות שלא אוהבות שמכנים אותן חוטפות סוציאליות.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים