מה קורה לבוגרי הרווחה - תחקיר פנים אמיתיות

בחוק הנוער נקבע, בין היתר, כי "מי ששוחרר ממעון או ממעון נעול בתום התקופה שקבע
בית המשפט לנוער... יעמוד תחת השגחתו של קצין מעקב שנה אחת מיום שחרורו או במשך תקופה  ארוכה יותר שקבע הממונה על המעונות
".
למעקב אחר בוגרי מוסדות משרד הרווחה שלוש מטרות עיקריות:
1.  סיוע לבוגר בשילובו בקהילה ומניעת התדרדרותו
2. מתן משוב למעונות על השתלבותם של הבוגרים בקהילה לצורך שיפור הכלים הטיפוליים והחינוכיים במעונות.
3. איסוף נתונים לצורך הערכת תוצאות הטיפול השיקומי במעונות וגיבוש מדיניות הרשות בהתאם לכך
 תחקיר פנים אמיתיות חושף כי משרד הרווחה משליך לרחוב בוגרי מוסדותיו שתלש מביתם ומשפחתם.

יולי 2016 - פנים אמיתיות עם אמנון לוי ומשה הרוש - ילדים של אף אחד - בלי הורים ובלי הרשויות הם ילדים של אף אחד, בכל שנה נפלטים מאות ילדים מפנימיות ואין להם לאן לחזור, איך קורה שהילדים שנקרעו מבתיהם מוצאים עצמם שוב ברחוב? חייהם של אלפי צעירים שהמדינה שכחה מהם

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים