דליה לב שדה משקרת ללא בושה בענייני הוצאת ילדים מביתם ומשפחתם

ערוץ 1 - אוגוסט 2015 - דליה לב שדה פקידה בכירה במשרד הרווחה משקרת ללא בושה בענייני הוצאת ילדים מהבית. דליה לב שדה מרעילה מפיה ומכנה "הסתה פרועה" חשיפת פשעי משרד הרווחה בהוצאת ילדים מהבית בדלתיים סגורות וללא ראיות והפקרתם במוסדות משרד הרווחה ללא פיקוח לאונס הזנחה והתעללות.

דליה לב שדה מציגה מצגת שווא טוענת כי ישנם כ- 350,000 ילדים בסיכון במדינת ישראל הצריכים טיפול ומעורבות של משרד הרווחה בנוגע לעתידם ומקום הימצאם.

דליה לב שדה טוענת כי "ההכנה" להוצאת הילד מביתו ומשפחתו היא הערכאות השיפוטיות הקשות שחווה המשפחה בהליך הבירוקרטי בבתי המשפט, הפוגע במשפחה כלכלית ונפשית.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים