הרגישות של רותי קרפ, מנהלת שבתאי לוי - עו"ד יוסי נקר

ביום 7.2.12 הורה בית המשפט לנוער בחיפה להשיב לאם את בנה התינוק שהוצא ממנה בצו בית משפט לאחר שבית המשפט השתכנע מטיעוני האם לפיו הילד היה מטופל היטב בטרם הוצא מביתו. בית המשפט לנוער לא קיבל את טיעוני פקידת הסעד של חיפה, גב' שרה כץ, והורה על השבת הקטין לאמו ביום ראשון, 12.2.12. האם ביקשה לשהות ולבקר את בנה שהושם במעון "שבתאי לוי" בחיפה בימים שישי ושבת (10,11.2.12) לפני קבלתו ביום ראשון. בקשתה של האם סורבה. נמסר לה שאין ביקורי אמהות בימים שישי ושבת. תשובה זו לא היתה מקובלת עלי לחלוטין. עיקרון טובת הילד (שעובדים סוציאליים מרוממים את גרונם בעקרון זה) חייב בנסיבות את מניעת הנתק בין האם לבנה התינוק. לכן התקשרתי ביום 9.2.12 לגב' רותי קרפ, מנהלת המעון "שבתאי לוי". ההקלטה לפניכם שכל אחד ישפוט. יצוין כי לאחר השיחה פנתה גב' קרפ לאם והודיעה לה שהיא מאפשרת לה לבקר את בנה ביום שישי למרות שהיא לא אוהבת את התנהלות עורך הדין שלה. לגבי שבת לא היתה תשובה. הבירוקרטיה במיטבה.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים