תגובות לכתבתה של נעמה לנסקי, "מלחמה של אמא" מגיליון ישראל היום 12.06.2015


מתוך "ישראל היום" , 19.06.2015 - תגובות לכתבתה של נעמה לנסקי, "מלחמה של אמא," מגיליון 12.06.2015

זהירות, נזק נפשי

מערכת הרווחה רוצה לנתק את איציק מאמו בטענה שהיא מזניחה אותו, אך ייתכן כי ההפך הוא הנכון. השמנה קיצונית כמו שמתוארת בכתבה עשויה להיגרם בעיקר מבעיה רפואית (אולי בשילוב גנטיקה) ולא מבעיה פסיכיאטרית. לדעתי, מערכת הרווחה מתרשלת בכך שהיא רוצה בכוח להעביר את הילד למסגרת לא מתאימה. במקרים מסוימים ילדים שנלקחים מהוריהם ללא הצדקה מוכנסים למסגרות שאין בהן כוח אדם מתאים ונגרם להם נזק נפשי. במצבים גבוליים, כמו המקרה של איציק, אפשר לטפל על ידי ליווי השיקום בבית הילד ובהדרכה הורית. מיכל יראון, חיפה

לא לאשפוז הפסיכיאטרי

למרבה הצער, בית החולים הפסיכיאטרי, מעבר לטיפול בחולי נפש, הפך לברירת מחדל לצעירים הלוקים בהפרעות אכילה ומשקל (אנורקסיה, בולמיה וכדומה,) ללא כל הצדקה רפואית לכך. כך החולים, בנוסף להתמודדות השוטפת עם בעיות המשקל, נאלצים להתמודד גם עם טראומת האשפוז הכפוי. אולי הגיעה השעה להקים מכונים רפואיים מיוחדים (בדומה למכוני שינה או כאב,) המתמחים בבעיות אכילה ומשקל (כולל אשפוז) על מכלול ההיבטים הפיזיים והנפשיים, שבהם המטופלים יהוו קבוצת תמיכה זה לזה. כשם שנושא הסמים טופל בעבר בעיקר במוסדות האשפוז הפסיכיאטרי וכיום הטיפול מרוכז ברובו במכוני גמילה.  ציפי לידר, ירושלים

מתוך "ישראל היום" , 19.06.2015 - תגובות לכתבתה של נעמה לנסקי, "מלחמה של אמא," מגיליון 12.06.2015
מתוך "ישראל היום" , 19.06.2015 - תגובות לכתבתה של נעמה לנסקי, "מלחמה של אמא," מגיליון 12.06.2015

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים