חוה לוי - עובדת סוציאלית ארצית לחוק הנוער מציגה ג'נוסייד

אולפן שישי - דצמבר 2014 - חוה לוי עובדת סוציאלית ארצית לחוק הנוער מציגה כיצד רשויות הרווחה תולשות ילדים מקבוצות במדינת ישראל. השיטה מורכבת מארבעה שלבים:

שלב 1 - הגדרת אוכלוסית היעד לתלישת הילדים מביתם ומשפחתם, כגון: עניים, מזרחיים, חד הריות, יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר העמים, ועוד..
שלב 2 - תלישת הילד מביתו ומשפחתו ע"פ שמועות בדלתיים סגורות ללא ראיות
שלב 3 - הפקרת הילד במוסדות הרווחה ללא פיקוח לחסדי רשויות הרווחה להזנחה, אונס, התעללות.... לגרום לשבר במשפחה
שלב 4 - הפצת דברי בלע והבלים להשחיר את הילד ומשפחתו

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

רק אני מוסמך חינוכית וחברתית לטפל בילדים, יש להמית את הפסיכיאטרים ולהפסיק לתת עדיפות לנכות. חלאס עם הדיקטטורה הרפואית

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים