האמא א' נמלטת מרשויות הרווחה מועצה אזורית גלבוע מחשש שיחטפו את בנה התינוק

פברואר 2014 - משטרת ישראל ורשויות הרווחה מועצה אזורית גלבוע רודפים מזה כחודש אחר אמא הנמלטת מפניהם שלא יחטפו את בנה התינוק. כדי לקבל את אהדת הציבור, ולהסתיר את המרדף הנבזי פרסמו הרשויות הרווחה דבר שקר כי מדובר בנעדרת ומבקשים עזרת הציבור באיתורה.
רשויות הרווחה מועצה מקומית גלבוע תלשו מהאמא כבר 2 תינוקות מיד בלידתם מבלי שנתנו לה אפשרות לגדלם. האמא א הבינה כי רשויות הרווחה מועצה אזורית גלבוע מתכוונים גם לחטוף את התינוק השלישי לסחר באימוץ ולכן ברחה עם התינוק למקום מסתור.

עורך דינה של א', יוסי נקר טוען כי ניסה לבוא בהידברות עם לשכת הרווחה גלבוע, ומשטרת ישראל, לשווא.
שר הרווחה מאיר כהן מסרב להגיב לפרשה.
האזינו למרדפי האימה של רשויות הרווחה נגד אזרחים בימיהם הקשים.

 קישורים:

 משרד רווחה מועצה אזורית גלבוע מנהל מצוד לחטיפת תינוק מאמו  - פברואר 2014 - דרכי רמיה משרד הרווחה מועצה אזורית גלבוע לחטיפת מהוריהם תינוקות מיד לאחר היוולדם. מדובר באמא א' שמשרד הרווחה תלש ממנה שלשה תינוקות בבית החולים מיד לאחר שילדה אותם לסחר באימוץ. האמא שנכנסה שוב להריון הבינה כי כך יעשו פקידי הרווחה שוב לכן ילדה את התינוק הרביעי במקום מסתור. משטרת ישראל ומשרד הרווחה מועצה אזורית גלבוע פתחו במצוד אחר האם, בעוד שלציבור אינם מספרים הכל אלא אומרים כי מדובר באשה "נעדרת"...

פקידת סעד רות לגזיאל מלשכת הרווחה נתיבות - התנהלות מזוהמת לתלישת תינוקות מאימם - פקידת סעד רות לגזיאל מלשכת הרווחה נתיבות - התנהלות מזוהמת לתלישת תינוקות מאימם. רות לגזיאל אוחזת בתינוקות של האם ללא צו חירום או צו בית משפט ופועלת בדרך רמיה והונאה להמשיך לאחוז בילדים ולסחור בהם. פברואר 2014 - רות לגזיאל פק"ס לשכת רווחה נתיבות מחזיקה ילדים ללא צו בית משפט. עו"ד יוסי נקר ב"כ האם בשיחה מזעזעת עם פק"ס שאינה מפנימה שהיא כפופה לחוק...

 פשעי לשכת הרווחה בת ים - האמא רחל חמיאס מבקשת את עזרת הציבור להשיב את בנה סאלי הביתה - פשעי לשכת הרווחה בת ים המזוהמת בהנהלת רחל וידל - מדיניות סחר בילדים וקשישים והפקרתם להתעללות והזנחה במוסדות.פברואר 2014 - רחל חמיאס מבקשת את עזרת הציבור להשיב את בנה סאלי הביתה...

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים