פרופ. אסתר הרצוג מדברת על כשלים מערכתיים בהוצאת ילדים מביתם

דצמבר 2014 - פרופ' אסתר הרצוג מדברת על כשלים מערכתיים בהוצאת ילדים מביתם

פרופ' אסתר הרצוג רשת ב' - הוצאת ילדים בכפיה מביתםהבעיה היא מערכתית מבפנים. יש מערכת מאוד גדולה של מוסדות באחריות משרד הרווחה. המערכת הזו 'חייבת להתקיים' והיא הולכת ומתרחבת לאורך השנים, וצריך לספק לה ילדים.
זו התנהגות שמאפיינת אופי ביורוקורטי.
הטיפול בילדים חייב להיות בתוך הקהילה ולא מחוץ לביתו.
אני נמצאת בסיפור הזה של הוצאת ילדים מביתם למעלה מ- 20 שנה, ואני יכולה לומר באופן חד משמעי, ברוב רובם אם לא בכולם היה מדובר במקרים שלא היתה, להבנתי, הצדקה להוציא את הילדים מהבית ולפגוע בהם בהרחקתם מהבית, מחבריהם, ממשפחתם. לא היתה שום הצדקה.
הנושא של 'האלימות' כאילו הוא האמירה המוצדקת להרחקת הילדים מהבית, המחקרים של פרופ' סלונים נבו - במחקרה גילתה כי רוב הילדים שהוצאו מביתם לא סבלו מאלימות.

קישורים:

השופטת חנה בן עמי: "לפקידות הסעד יש ענין בתוצאה אליה חותרים, ולשם כך כל דרך כשרה בעיניהן" - ארגון פשע ממסדי רב מערכתי משתמע מנאומה של השופטת חנה בן עמי בכנס ארגונים חברתיים נגד פשעי משרד הרווחה לסחר בילדים, חוסים וקשישים . מדובר במערכת בראשות איגוד העובדים הסוציאליים ומשרד הרווחה התוקפת משפחות מוחלשות ומנצלת כל המשאב המשפחתי נכסים, ילדים, חוסים וקשישים בהליכים שיפוטיים מכורים מראש. גורמים במערכות ממסד נוספות כגון משטרה, פרקליטות, בתי משפט משתפים פעולה עם מערכת הפשע מי בשתיקה ומי בפעולה...

שופטת חנה בן עמי על פקידות אימוץ ובתי משפט לענייני משפחה - 14 ביוני 2013 - כנס לזכרה של חה"כ לשעבר, ד"ר מרינה סולודקין ז"ל בשיתוף משפחת סולודקין ועמותת ע.ל.י.ה - לזכויות ילדים והורים - כבוד השופטת בדימוס חנה בן עמי שהקימה את בית משפט לעניני משפחה ירושלים - נותנת מבט מבפנים כיצד מתיחסים שופטים להורים שרשויות הרווחה, השירות למען הילד, מבקשות להוציא את ילדיהם ממשמורתם...

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים