שר הרווחה מאיר כהן - דרכי רמיה ואיומים בטיפול בתלונות פשעי משרדו

שר הרווחה מאיר כהן - מרעיל מפיו נגד הורים וילדים
משרד הרווחה לא רק מזלזל בפונים אליו באשר לתפקודם של עובדים סוציאליים ופקידי סעד ברשויות המקומיות אלא גם מעליל ומאיים על הפונים. מדיניותו התוקפנית של שר הרווחה מאיר כהן הנה לא להתייחס לסעיפי הפניה ולגופם של דברים אלא להכפיש לאיים וגם לממש את האיומים בדרך של ניתוק ילדים מהוריהם, והצבת הילדים במכלאות משרד הרווחה המופרטות.
להלן אב המתאר את האלימות של שר הרווחה מאיר כהן ואנשי משרדו נגדו ונגד ילדיו עקב פניה בעניינם.

בחודש 03/2013, פניתי הן לכב' שר הרווחה מר מאיר כהן. וכן לחה"כ קארין אלהרר.
(שניהם ממפלגת "יש עתיד". במפלגה זו הגדירו רעיון מעשי - כל מקום יישוב בארץ "משויך" לאחד מתוך 19 ח"כי המפלגה, ה"ממונה" על אותו אזור. ח"כ זו "ממונה" על יישובי).
בפנייה ציינתי באופן כללי כי מח' הרווחה ביישובי מבצעת פשעים של ממש כנגד ילדי, וביקשתי ליתן לי אפשרות להציג בפניהם את הדברים.

כעבור חודשיים, התקבלה תגובת "ראש ענף ועדות ערר ותלונות" במשרד הרווחה.
המכתב מצ"ב, לשיפוטכם.

בשים לב למס' נקודות מעניינות (הודגשו על ידי במכתב):
1) אני מסרב לשתף פעולה עם מעשיהן בעניין ילדיי, והדבר מהווה פגיעה בעובדות שירותי הרווחה ... (כן, שמעתם נכון, בעצם סירובי לפגוע בילדיי, הרי שלטעמה של "ראש ענף" זו, הדבר מהווה פגיעה בעו"סיות - עולם הפוך!).
2) לטעמה, אני יכול להמשיך ו"להלשין" עליהן בפני חברת הכנסת (כאשר אני קראתי זאת לראשונה, המחשבה הראשונה שחלפה במוחי גרמה לי להרגיש כמו אותו 'לפלף' ש'בריון-הכיתה' "מרשה" לו להמשיך ולהלשין למורה...).
3) ואחרון חביב, הכחשה מוחלטת מטעם "פקיד הסעד" (מר ציון טוסון המהולל) של עובדה המגובה בראיות ממשיות.
תזכורת:


לשכת הרווחה כוכב יאיר - פקידת הסעד כרמל עמיר בהתקף פסיכוטי צורחת ומאיימת(ועל זה נאמר: "ציון טוסון, יצאת טַמְבַּל")

שר הרווחה מאיר כהן - דרכי רמיה ואיומים בטיפול בתלונות פשעי משרדו

שר הרווחה מאיר כהן - דרכי רמיה ואיומים בטיפול בתלונות פשעי משרדו

קישורים:

עתירה נגד שר הרווחה מאיר כהן בגין טיוח עבירות משמעת עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה בני ברק - מאי 2013 - מדובר באי טיפול בתלונה על עבירות משמעת נגד עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה בני ברק - שר הרווחה מאיר כהן מטייח פשעי משרדו. שר הרווחה מאיר כהן ממשיך את המסורת של אי טיפול בעבירות משמעת של עובדים סוציאליים העושים ככל העולה על רוחם נגד אזרחים. שר הרווחה מאיר כהן מסתתר מאחורי חומת ביורוקטיה ואינו מגיב עניינית לפניות בעניין מחדלי עובדים סוציאליים בלשכות הרווחה נגד אזרחים. - שר הרווחה מאיר כהן מבזה את עבודת ועדת סלונים על עבודתם של פקידי הסעד לסדרי דין. הוועדה העירה על מחדל ידוע משרד הרווחה במתן גיבוי מלא לפקידי הסעד בכל תלונה המוגשת נגדם ללא בדיקה עניינית של התלונה...

דוח מבקר המדינה 2013 - משרד הרווחה תולש בכפייה וברמיה ילדים מבתיהם בוועדות החלטה בניגוד לחוק ולנהלים - מאי 2013 - מבקר המדינה ערך במהלך שנת 2012 ביקורת על סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה (ועדות החלטה בלשכות רווחה ברשויות מקומיות) בעניין זכויותיהן של משפחות חלשות בהוצאת ילדים מהם בכפייה...

שר הרווחה מאיר כהן – נער השעשועים של העובדות הסוציאליות - בואו נגלה לכם את מה שמפלגת "יש עתיד" מסתירה מכם – שר הרווחה מאיר כהן מטעם מפלגת יש עתיד הוא כשלון מבטיח - בתקופת כהונתו של מאיר כהן כראש עירית דימונה, דימונה היתה שיאנית המדינה בשיעור הוצאת ילדים מהבית למוסדות. תעודת עניות קשה לתפקודו הגרוע כראש עיריה, והוכחה כי אדם זה משמש מריונטה לידן של עובדות הרווחה...

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים