רוני מלקאי - דוברת משרד הרווחה: תגובה מדובררת לכאבם וסבלם של הורים לפגוש ילדיהם במרכזי קשר

רוני מלקאי - דוברת משרד הרווחה: תגובה מדובררת לכאבם וסבלם של הורים לפגוש ילדיהם במרכזי קשר דצמבר 2011 - המילה האחרונה" עם אברי גלעד וג'קי לוי - גלי צה"ל - תגובה מדובררת ומזלזלת של עו"ד רוני מלקאי דוברת משרד הרווחה על כאבם וסבלם של הורים הכמהים לפגוש את ילדיהם במרכזי קשר של משרד הרווחה.
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ידוע בתגובותיו וביחסו המזלזל לאזרח, תימוכין לכך מצאנו הדו"ח ועדת סלונים נבו על דרכי עבודתם של פקידי הסעד לסדרי דין. סלונים קבעה לאחר בדיקה מדוקדקת כי כל הפניות על תפקודן של פקידי הסעד לסדרי דין, לגורמים השונים במשרד מתנקזות לפקידת סעד ראשית אשר נותנת גיבוי מלא לפקידות הסעד - כלומר כל תגובות משרד הרווחה הם טיוח וזלזול בסבלו של האזרח חרף העובדה שמדובר בענייני נפשות.
.

.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים