תגובית - פקידות הסעד רק הורסות

מרץ 2011 - תגובית לשביתת העובדים הסוציאליים

אל תתנו ל''עם'' דגים - תנו ל''עם'' חכות! פקידות הסעד רק הורסות

אנא שימו לב לנתונים הבאים:

1. רוב ילדי ישראל מקבלים חינוך זהה בבתי ספר ציבוריים. נתון זה היה אמור למנוע פערים כלכליים וחברתיים רציניים.
2. מערכת הבריאות ציבורית ולכל אזרח מגיע תמורת ההשתתפות (ביטוח בריאות והשתתפות בשירותים שונים) מערכת בריאות ראויה.
3. בחוק מעוגנים זכויות החולה ו/או הזקוק לשיקום כלשהו, כאשר כל זכויותיו החוקיות נשמרות היטב במהלך הטיפול.

כך שכל מה שנדרש הוא ליידע את העם בזכויותיו ובחובותיו. אם יש אנשים שאינם מודעים לזכויותיהם או חלשים מכל סיבה שהיא יש ליידע אותם ולהעצים אותם. ואז כל אזרח יוכל לממש היטב את זכויותיו, לתרום את חלקו ולדאוג כי לא יקפחו אותו. להתקדם ולחוש רווחה אמיתית ולחנך את ילדיו ברוח זו.

אך מה עושות פקידות הסעד? הן בזדון מחפשות בעיות ובזדון מעלימות את כוחותיו וכישוריו המוכחים של הזולת ומנסים להציג אותו כמוגבל ולהפוך אותו ואת ילדיו למקרים סוציאליים קשים.

אני מציעה לאוצר לנהל את המשא והמתן בנחת.

אם יתברר שהעו''ס רק קובעות כי רבים אינם מסוגלים וראויים לקבל חכות אלא רק דגים או פיסות זנב, יפטרו 90% מהן ואת התקציב של המנגנון המנופח יפנו להעצמת העם.

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים