פקידת סעד ארצית לחוק הנוער חנה סלוצקי מסבירה מדוע מסוכן לקרוע ילדים מביתם ומשפחתם

פקידת סעד ארצית חנה סלוצקי מוציאה בכפייה מידי יום ילדים מביתם, מגני ילדים ובתי ספר למרכזי חירום למשך חודשים ארוכים לצורך "אבחונים", מסבירה מדוע מעשיה אלו פוגעים קשות ומסוכנים לילדים.

יוני 2010 - פרשת מאסר הורים חרדים מעמנואל ל- 14 יום ע"פ החלטת בג"צ. רגע לפני ששופטי בג"ץ מחליטים לגזור את גורלן של האימהות מעמנואל, פונה (ראה להלן) פקידת הסעד הראשית לחוק הנוער חנה סלוצקי במשרד הרווחה אל בית המשפט העליון, ומסבירה כי "ניתוק הקשר באופן פתאומי, יגרם לתחושת נטישה, אשר אותותיה עלולות להיות חמורות מאוד להשפעתם על הקטינים".

מספר ימים קודם לכן פשטו פקידי סעד על עמנואל לקחת את הילדים לרשויות הרווחה אולם שבו כלעומת שבאו מאחר ולא מצאו אף ילד, משרד מרווחה איבד אמונו ואמינותו גם בעדה החרדית.

פקידת סעד ארצית לחוק הנוער חנה סלוצקי מסבירה מדוע מסוכן לקרוע ילדים מביתם ומשפחתם:

"הריני מציינת את דעתי, לפיה מאסרם של שני ההורים יחדיו עלול לגרום שבר לרצף חייהם של הילדים. הילדים יפסיקו את שגרת חייהם, וייאלצו להתפזר לבתים אחרים ללא דמות הורה שכה חשובה ליציבות הרגשית שלהם.

"הרחקת והיעלמות פתאומית של שני ההורים יחדיו, עלולה להיתפס על ידי הילדים כאיום ממשי על שלומם הגופני והנפשי", כותב משרד הרווחה לבג"ץ. "כתוצאה, יחוו הילדים אירוע טראומטי אשר עלול לתת את אותותיו במהלך חייהם.

"הדאגה הרבה של הילדים להורה ההולך למאסר, עלולה לגרום לילדים רגשות אשם, כי אולי בגללם ההורים נאסרו", מציינת פקידת הסעד, בניסיון נואש של הרגע האחרון.

"ניתוק הקשר באופן פתאומי, יגרם לתחושת נטישה, אשר אותותיה עלולות להיות חמורות מאוד להשפעתם על הקטינים".

פקידת הסעד הראשית מציינת כי "במקרים בהם טיפלתי במהלך השנים, גם במשפחות שעברו על החוק שהיה בהם ליקוי בתפקוד ההורי, נעתר בית המשפט להמלצתנו שלא לעצור את שני ההורים בו זמנית.

"מתוך דאגה לשלומם הגופני והנפשי של הקטינים, דעתי המקצועית והמלצתי הן, שלא לאסור את האימהות במקביל למאסר האבות".

"חנה סלוצקי, פקידת סעד ראשית, משרד הרווחה".

 חנה סלוצקי מסבירה מדוע מסוכן לקרוע ילדים מביתם ומשפחתםקישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים