צרור עצות לפקיד הסעד המתחיל, ותיק - מסמך לא רשמי

הלקוח נגדך ומהווה גורם סיכון למערכת
זכור כי הלקוח נגדך. אתם הולכים לבית משפט, ושם יאשר השופט את המלצותיך: פגיעה בזכויותיו, בחירותו, בבריאות הפיסית והנפשית שלו, ושל יקיריו, משפחתו.
הוא יעשה הכל כדי להתגונן, כלומר הוא מהווה סיכון להמלצותיך, ליוקרתך, למה שמצפים ממך, לאינטרסים של עמיתיך.
.
לשונך היא הנשק הטוב ביותר
דבר אל הלקוח בלשון קשה, אמור לו, ועליו דברים בוטים בנוכחותו, או שאינו נוכח. כתוב דוחות ותסקירים חריפים וקשים. בשום אופן אל תעודד אותו כדי לסייע לו. זכור, דברי עידוד שיצאו מפיך, יהיו רק כדי להכשיל את הלקוח בשלב מאוחר יותר.
הכבד את הדברים הנקלים אם הם נגדו, והזנח או הסתר את הדברים והמעשים שהם לטובתו.
זכור ככל שיגיע יותר מרוסק למשפט ולוועדות , עבודתך, עבודת הצוות, ועבודת השופט תהיה קלה יותר.
.
אבחונים
האבחונים השונים לרבות הפסיכיאטריים והפסיכולוגים הם ידידייך הטובים. דרוש מהלקוח ובני משפחתו לעבור אבחונים אלו, בטוח ימצאו משהו, זה יעסיק את הלקוח, יגרום לו הוצאות כספיות, ויחליש את כושר ההתנגדות שלו. אבחונים רעים על הלקוח יחזקו את עמדותיך בבית המשפט, ויחלישו את הלקוח ועמדותיו.
האבחונים גם יסייעו לעמיתייך במסגרות ההשמה החוץ ביתית, אשר יקבלו את הלקוח. הוא יהיה יותר נוח לשליטה.
.
החיסיון
נצל את החיסיון. אתה פועל הרחק מהביקורת הציבורית. אתה יכול לעשות, ולכתוב מה שתרצה בלי לתת דין וחשבון לאף אחד.
.
פלוט את ה"בעיה" אל מחוץ לקהילה
אל תשכח את עמיתיך בלשכת הרווחה. הם עובדים קשה מאוד ואין להם זמן לעוד מטופל. וודא שהמלצתך תהיה תמיד לפלוט את הלקוח להשמה חוץ ביתית, מחוץ לקהילה, לפנימייה, משפחת אומנה, מרכזי חירום, מרכזי אשפוז פסיכיאטריים ועוד, בשביל זה אתה מטפל בתיק.
גם בעירייה לא יראו בעין יפה אם תעמיס את אחד מאגפי העירייה במטופל עם בעיות.
אל תשכח: אתה עובד עירייה. אל תירק לבאר ממנה אתה שותה.
.
אתר לקוחות חדשים כל הזמן
זכור מה עמיתיך ממשרד הרווחה, מהפנימיות, מרכזי חירום, ושאר המוסדות, מצפים ממך: עוד ועוד לקוחות. כל יום מתפנות שם מיטות. על כל מטופל הם מקבלים כסף. הם ממתינים.
אם לא תמצא מספיק לקוחות, מה תציג בדוח מנהלים בסוף שנה.
יום אחד תרצה להחליף מקום עבודה, להתקדם, ואז תצטרך אותם. אל תשכח כי עמיתיך ממשרד הרווחה הם המנחים המקצועיים שלך, ומטפלים בתלונות עליך. באפשרותם לגרום לפיטוריך.
.
בחר לקוחותיך בחכמה, ועבודתך נוחה
אל תבחר לקוח שהוא בן של עורך דין "כריש", או בן של שופט, או כל אחד שיכול להתמודד מולך. בחר ילד, תינוק טוב ורך, בנים של עולים חדשים, עם קשיי שפה, בעלי מצב כלכלי קשה, חד הוריות. אלו יותר נוחים ל"טיפול". השתדל לבחור ילדים טובים וממושמעים. אל תשכח שעמיתיך בפנימיות, משפחות אומנה, וכו', מעדיפים כאלו משום שהם צריכים להתמודד איתם יום יום.
.
המקרים הקשים באמת מעטים מאוד
אם נהיה כנים, יש מקרים קשים באמת שבהם ההשמה חוץ ביתית עדיפה, אך אלו מעטים מאוד, ולא יספיקו למלא את מכסות ההשמה החוץ ביתית הנדרשת לפרנסת עמיתייך.
.
השופט בצד שלך
זכור, עליך למסור לשופט בדו"ח/תסקיר, המלצות חד משמעיות וברורות, והוא יאשר אותן. השופט אינו מתעניין בעובדות ובמסקנות, אין לו זמן לזה, הוא עמוס מידי. לעולם אל תכתוב לו דו"ח עם הדילמות וללא המלצות חד משמעיות, זה ידרוש ממנו לשפוט, לעבוד קשה. המלצותיך הם צווים שיפוטיים של הוצאת הקטין מהבית, או טיפול כפייתי כלשהו, אחרת בשביל מה אתה קיים.
.
רשום בדוחות כל מה שעולה על רוחך
אינך נדרש לאמת או לנסות להפריך את מה שאתה שומע, כתוב בדוח/ תסקיר כל מה שמקדם את המטרה, דאג לכתוב כמה שיותר דברי ביקורת ועלילות על הלקוח. אף אחד לא ישאל אותך, או יחקור אותך על מה שכתבת, כי לאף אחד אין זמן ו"ראש" לעניינים אלו. ככל שתכתוב יותר השמצות והכפשות על הלקוח זה יסייע לשופט לאשר את המלצותיך.
.
בהילות
פעל בבהילות. צור את הרושם שאתה מציל חיי חסרי ישע מידי איזה אדם מסוכן. הפתעת הלקוח עשויה לגרום לו להיכשל בתגובתו, יהיה לך עוד דבר לרשום בתיק.
הבהילות תיצור בלבול אצל הלקוח, עד שהוא יבין מה קורה תוכל להגיש בקשה לצו, ואז ילדיו/ יקיריו יהיו רחוקים ממנו.
הבהילות גם תגרום ללקוח הוצאות כספיות גבוהות.
.
חלוקת אחריות
שתף את הממונים והעמיתים בהחלטותיך, ועדת החלטה, פקידת סעד מחוזית, ראשית. ככל שיותר שיותר "מומחים" מעורבים בתהליך כך הוא בלתי הפיך. אף אחד לא יוכל לבוא אליך בטענות כי כולם היו מעורבים.

תלונות נגדך
אם הלקוח ירצה להתלונן נגדך, שתף עימו פעולה, ממילא לא יצא מזה מאומה. הסר דאגה מליבך, המערכת מגבה אותך לחלוטין. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה חיוני למערכת, אתה מספק, ילדים, קשישים, ואנשים עם מוגבלויות, לפרנסת מוסדות, פנימיות, מעונות, ועוד.

זכור: מי שלא דואג לעצמו, אף אחד לא דואג לו

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים