מאמרים ומחקרים על מערכת הרווחה, תפקידים, שיטות עבודה, מדיניות

מאמרים ותחקירים:

תומי הרווחה" - מרב בטיטו - ידיעות אחרונות, פברואר 2008
"מנותקים" - תחקיר פשעי משרד הרווחה נגד האנושיות בוועדות החלטה - מאי 2015 - מנותקים, נעמה לנסקי , ישראל היום , 20.05.2016
ילדים של אף אחד - פשעי משרד הרווחה נגד ילדים בסיכון ומשפחותיהם - ילדים של אף אחד , נעמה לנסקי , ישראל היום , 26.2.2016


  מחקרים:
  מבקר המדינה:
  הכנסת - מרכז מחקר ומידע

  אין תגובות:

  משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

  משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים