זהירות - פקידי רווחה בועדות החלטה מנצלים קשיי שפה והסתגלות של עולים לשם הוצאת הילד מהבית ומהקהילה

"ונתתי נערים שריהם, ותעלולים ימשלו בם" (ישעיהו,ג)
בכתבה עולים והקושי החברתי: ילד כמעט נלקח מאמא, יעל ברנובסקי, ynet, מרץ 2009, פורסם על עובדת סוציאלית שסיפרה שהשתתפה בוועדה שאמורה הייתה לקבוע האם להוציא ילדה מרשותה של אמה ולהעבירה לפנימייה. האם, היה נדמה לכל חברי הוועדה, שיתפה פעולה לאורך כל הדרך. רק בישיבה האחרונה התברר - לאחר שדיברה איתה בשפתה עובדת סוציאלית - שהיא כלל לא הבינה שנושא העברת הילדה הוא הנדון, וחשבה שמדובר בטיב יחסיה עם בן זוגה.
מתברר כי בלשכות הרווחה ברשויות המקומיות יושבים חברי ועדות מכובדים, אשר דנים עם האזרח על עניינים מהותיים בנוגע לעתידו ועתיד משפחתו, ואינם טורחים לוודא כי האזרח מבין במה מדובר.
פקידי הרווחה בצדקנותם טוענים כי מדובר בבעיות הסתגלות של העולים, ו/או קשיי שפה, אלא שמשרד הרווחה הוא גוף ממשלתי, ממלכתי, ו"תקלות" תקשורת על עניינים מהותיים כאלו לא אמורות להיות.
מדובר אפוא בשיטה אחת מרבות בהם משתמשים הפקידים, וחברי ועדות ההחלטה בלשכות הרווחה להתיש את האזרח ולהתעלל בו, כדי לקרוע בן משפחה מהבית ומהקהילה.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים