ענבל חרמוני - פרצופה של עובדת סוציאלית

 אוקטובר 2023 - העובדות הסוציאליות מטנפות נגד הציבור ונבחריו בפועל מתעללות בנפגעי משרד הרווחה עד מוות. 

בירור נגד יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים שכינתה את רוטמן "גבר מכה" משרד הרווחה פתח בבירור נגד ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העו"סים, אחרי שטענה כי ח"כ רוטמן "אלים גם בבית".

 


 

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים