משרד הרווחה היה מעורב בשנות החמישים בהעברת ילדים לחו"ל תמורת כסף

סחר בילדי תימן - $5,000 עבור כל ילד חטוף לאימוץ בחו"ל
סחר בילדי תימן - $5,000 עבור כל ילד חטוף לאימוץ בחו"ל
מתוך הסרט "הילדים האבודים" בעריכת רינה מצליח ערוץ 2 אפריל 2017.
פרופ. מאירה וויס: "אדם בכיר מאוד במשרד הסעד מה שקוראים לו היום רווחה ועסק בטיפול בעולה והוא מגיע 40 שנה אחר כך ... שהיה אז אחד הסגנים של שר הסעד, הוא היה מעורב הוא ידע, והיה מעורב בהעברה של ילדים ישראלים, תימנים בעיקר, מעדות המזרח לארצות הברית. ותמורת הילדים שילמו כספים, הכספים הועברו לארגוני הנשים בישראל, שהם היו רק נציגי הקואליציה".
אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים