האם נציג משרד הרווחה דפק על דלת בית?

אם לא הישמר ממשרד הרווחה, הם על לא עוול בכפך יכולים לתלוש את ילדיך, הוריך למוסדות שם ילעיטו אותם בסמים פסכיאטריים. משרד הרווחה יקבע לך הסדרי ראיה עם ילדיך/ הוריך או שלא תראה אותם בכלל. לא תוכל להגן על משפחתך מפשעי משרד הרווחה. משרד הרווחה חוטף ילדים לאימוץ סגור מיד לאחר הלידה מבלי שניתנת להורים הזדמנות לגדלם. פקידות הסעד ומומחים מטעמן מדברים בשפה אחת ודברים אחדים נגד הורים ושופכים את דמם בפני בית המשפט. משפחות מתרוששות בגלל משרד הרווחה.
ראה הוזהרת.

היזהרו ממשרד הרווחה
היזהרו ממשרד הרווחה


פלייליסט - מוסדות משרד הרווחה


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים