בן דב מורן לשכת הרווחה ראשון לציון - הזמנה לרווחה עקב דיווח אנונימי

פברואר 2017 - עובדת סוציאלית בן דב מורן לשכת הרווחה ראשון לציון משאירה על דלתיהם של תושבי העיר הזמנה להתייצב בלשכת הרווחה באמצע יום עבודה עקב "דיווח אנונימי".
דיווח לרשויות הרווחה הוא למעשה פתיחת תהליך של אבחון המשפחה מבחינת מסוגלות הורית, הזנחה או התעללות. העובדות הסוציאליות בדרך רמיה מבקשות מהמשפחה לשפוך כל מה שעל לבן כאילו כדי לעזור להן בהמשך, אלא שמהר מאוד מתברר כי רצונן של העובדות הסוציאליות הוא לסחור בילדים, קשישים במוסדות, אומנה או אימוץ.

להלן סטטוס בפייסבוק שפרסם אב שקיבל זימון ללשכת הרווחה ראשון לציון ע"י עובדת סוציאלית בן דב מורן.

5.2.2017 - עובדת סוציאלית מורן בן דב לשכת הרווחה ראשון לציון מזמינה משפחה ללשכה עקב "דווח אנונימי"
5.2.2017 - עובדת סוציאלית מורן בן דב לשכת הרווחה ראשון לציון מזמינה משפחה ללשכה עקב "דווח אנונימי"

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים