איור: בית משפט לנוער - חותמת גומי לתסקירי סעד מורעלים

הרחק מהביקורת הציבורית בדלתיים סגורות תופרים שופטי בתי משפט לנוער ופקידות סעד מושחתות תיקים לסחר בילדים במוסדות משרד הרווחה.
תסקירי הסעד מבוססים על "דיווחים" ו"חוות דעת" "מומחים" בעיקר דברי תרעלה נגד נגד הילדים ומשפחתם.

איור: בית משפט לנוער - חותמת גומי לתסקירי סעד מורעלים

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים