לשכת הרווחה לוד - דרכי רמיה לסחר בילדים ומשפחות

חדשות השבת - אוגוסט 2015 - עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה לוד לרבות עו"סית לחוק הנוער ליאורה שרעבי פיתחו שיטות "סוציאליות" לתלוש ילדים מביתם ומשפחתו למשך חודשים למוסדות כליאה של משרד הרווחה בתואנות שווא כגון: "אבחון רגשי".
לאחר תלישת הילד מביתו ומשפחתו העו"סיות מטרטרות ומשפילות את ההורים העושים כל מאמץ להחזיר הילד לביתו ומשפחתו. העו"סיות מסממות את הילדים במוסדות הרווחה להוזיל עלות החזקתם.
העו"סיות מבזות צוים שיפוטיים המורים להחזרת הילד לאלתר ללא תנאי להוריו, ופועלות במחשכים הרחק מהביקורת הציבורית.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים