תהלוכת כת העובדות הסוציאליות במדינת ישראל החוטפות ילדים

17.07.2015 - החוטפות הסוציאליות יצאו לצייד לחטוף ילדים למילוי מוסדות הרווחה. הן טוענות שהן מבצעות עבודת קודש, בעוד שהן מבצעות מלאכת ביזוי וטומאה.
הגיע הזמן שהעו"סיות יבינו שאין קשר בין העוני ובין מספר התקנים של העו"ס, או כמות התיקים לעו"ס. לעו"ס אין בכלל כלים לחלץ אנשים מעוני.
חילוץ הציבור מעוני תלוי בעבודת כלכלנים לפתיחת השווקים לתחרות, חיסול המונופולים והקרטלים, כדי שעלות המחיה תוזל. זו בכלל לא עבודה של עו"ס.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים