חנה בית הלחמי מציגה: דרכי רמיה משרד הרווחה להוצאת ילדים מהבית
אולפן וואלה News - יוני 2015 -  חנה בית הלחמי מציגה - דרכי רמיה משרד הרווחה להוצאת ילדים מהבית

חנה בית הלחמי טוענת כי יש למשרד הרווחה מדיניות מוסדרת של הוצאת ילדים מהבית ורוב התקציבים של משרד הרווחה מופנים למסגרות חוץ ביתיות. גם אם רוצה עובדת סוציאלית כלשהי לשקם משפחה בקהילה המשאבים העומדים לרשותה שואפים לאפס.

כל המקרים שילדים נרצחו ע"י הוריהם היו מוכרים לרשויות הרווחה. כיש מדיניות כל כך סיסטמטית להוצאת הילדים מהבית, קיים לחץ, ויותר מוציאים מאיפה שאפשר ופחות מאיפה שצריך. וזה גורם שדווקא הורים קשים ואלימים, הרווחה מתעקשת להשאיר את הילדים ברשותם. רשויות הרווחה מוציאות את הילדים ממשפחות מוחלשות בד"כ, לא רק כלכלית.

רבים מהילדים מוצאים מהבית משום שההורים ביקשו סיוע כלשהו מלשכת הרווחה העירונית, או דיכאון אחרי לידה, הרווחה מתחילה מיד בכתיבת תסקיר שפעמים רבות הקשר בינו למציאות מאוד רופף, בית המשפט מתייחסם אל התסקיר כחוות דעת מקצועית, ואז נעשה דיון ללא נוכחות ההורים (ע"פ סעיף 12 לחוק הנוער).

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים