דו"ח מכון חרוב: משרד הרווחה - קרקע פוריה לילד להיות בעל תיק במשטרה

העובדת הסוציאלית פתחה לך תיק בלשכת הרווחה?, הסיכוי של ילדך להסתבך בפלילים קפץ במאות אחוזים.

אפריל 2011 - דו"ח מכון חרוב על ילדים ילידי 1989 שטופלו במהלך ילדותם ע"י רשויות הרווחה.
מהדו"ח עולה כי הסיכוי להיות בעל תיק פלילי בקרב ילדים המטופלים ע"י משרד הרווחה הוא 23% גבוה פי 3.3 מן הסיכוי של כלל ילדי השנתון - 7%.

הסיכוי גבוה עוד יותר בקרב הבנות מן האוכלוסייה הנחקרת בהשוואה לכלל הבנות בשנתון – פי 5.1 , לעומת פי 2.7 בקרב הבנים בהשוואה לכלל הבנים בשנתון. לכ- 12% מכלל הבנים בשנתון יש תיק פלילי. בקרב הילדים בפנימיות המינהל לחינוך התיישבותי השיעור גבוה יותר - 19.8% , ובקרב הילדים בהשמה חוץ ביתית של הרווחה גבוה במידה ניכרת- 37.9% באומנה, 40.7% בפנימיות רווחה ו- 67.7% בהשמה חוץ ביתית אחרת.

כשבוחנים את ההתפלגויות בקרב הבנות, נראה שהפערים בין הבנות שהוצאו מהבית לבנות שלא הוצאו הם אף בולטים יותר מאשר הפערים בקרב הבנים. למשל, בעוד שבקרב כלל בנות ה- 19 בשנתון יש פחות משני אחוז של בנות עם תיקים, הרי השיעור בקרב הבנות באומנה הוא פי יותר מששה ויותר מפי שבעה בקרב הבנות בפנימיות הרווחה.

תיקים פליליים בקרב ילדים בהשגחת משרד הרווחה בהשוואה לכלל אוכלוסיית הילדים
תיקים פליליים בקרב ילדים בהשגחת משרד הרווחה בהשוואה לכלל אוכלוסיית הילדים - מתוך דו"ח מכון חרוב

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים