אילוסטרציה - מוסדות הכליאה של משרד הרווחה בחסות פקידת סעד ארצית לחוק הנוער - חנה סלוצקי

נובמבר 2013 - עובדות סוציאליות לחוק הנוער תולשות ילדים מבתיהם בתואנות הזנחה והתעללות בעוד שברוב המקרים ניתן לסייע למשפחות במסגרות קהילתיות בפחות מחצי עלות. בתי משפט לנוער רואים בהבלי פיהן של העו"סיות הכפופות לחנה סלוצקי סוף פסוק ומפרקים משפחות חדשות לבקרים בדלתיים סגורות ללא ראיות.
במוסדות משרד הרווחה עוברים הילדים התעללות קשה והזנחה וחנה סלוצקי ועמיתותיה מיללות לעוד משאבים תוך שהן מטייחות פשעי משרד הרווחה.
מוסדות משרד הרווחה בפיקוחה של חנה סלוצקי - אילוסטרציה
מוסדות משרד הרווחה בפיקוחה של חנה סלוצקי - אילוסטרציה

פלייליסטים

פלייליסט - פקידת סעד ארצית לחוק הנוער חנה סלוצקיפלייליסט - פנימיות משרד הרווחהפלייליסט - פקיד סעד לחוק פדופיל יוסי דיאמנט שמשרד הרווחה טייח מעלליו

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים