מכתב לשרת המשפטים ציפי לבני על פשעי איגוד העובדים הסוציאליים ומשרד הרווחה

מכתב לשרת המשפטים ציפי לבני על פשעי משרד הרווחה ופשעי איגוד העובדים הסוציאליים.
השתלחות אלימה וברוטלית של משרד הרווחה נגד כבוד השופטת בדימ' חנה בן עמי

01/11/2013

לכבוד
ח"כ ציפי לבני
שרת המשפטים
ח"כ נכבדה,
הנדון: תגובת אירגון א' זה אבא וארגון זעקת האמהות על מכתבם המשתלח, המשמיץ והמכפיש של איגוד העו"ס כלפי כבוד השופטת בדימוס חנה בן עמי
1. דברי כבוד השופטת על התנהלותם הכוחנית והאלימה של איגוד העו"ס כלפי מי שנקרה דרכם, נאמרה בלשון ההמעטה ובאופן מינורי, שאיננו משקף פסיק מפשעי ארגון המתיימר בשם "רווחה".
2. באופן קבוע ועל פי עדותה של כבוד השופטת התריעה, כתבה פסקי דין ופנתה לנשיא בית משפט עליון, על פשעי העובדים הסוציאליים, המתנהלים בניגוד לדין.
3. פסק דין של כבוד השופט אסף זגורי מיום 10.10.13 תמ"ש 19980-10-13 פלוני נ' פלוניות ולשכת הרווחה מגדל העמק, מתאר באופן הברור ביותר את העבירות הפליליות החמורות שמבצעות פקידות סעד, בניגוד לטובת הילד, בניגוד לטובת כבוד המשפחה וחירותה, בניגוד לרצון ההורים וחמור מכל – מתוך שיקולים הזרים לטובת הילדה, וכך פסק השופט:
"האמת חייבת להיאמר, בתחילה התקשה בית המשפט להאמין שאכן העובדות וההליכים שבוארו בבקשה של המבקש אכן נכונים וכי ילדתו הקטינה אכן הוצאה ממשמורתו על ידי ועדת ההחלטה וללא כל הליך אחר בבית המשפט לנוער או בערכאה מוסמכת אחרת. 
ברם משקיימתי היום דיון במעמד הצדדים והעו"ס מלשכת הרווחה, הסתבר כי אכן, לשכת הרווחה במגדל העמק החליטה על הוצאת הקטינה ממשמורת האב, ללא צו שיפוטי מתאים.
על מצב דברים זה לא ניתן לעבור לסדר היום וראוי להבהיר לגורמים שהשתתפו באותה ועדת תוכנית טיפול, כיצד אמורים היו לנהוג במקרה הנוכחי ולהבא.
. . .
קשר זה בין הורה לילדו זכה לכינוי "קול הדם". קול הדם הוא "קול הטבע" והוא קולה של המשפחה הביולוגית ועדיפותה על פני כל משפחה אחרת.
בשל חשיבות העיקרון שטובת הקטין היא לגדול אצל הוריו, צריכה הוצאתו להיעשות בזהירות, על סמך נתונים מספקים וכאשר בית המשפט משוכנע כי הפגיעה היא משמעותית.
והנה לדיון שנערך היום, לא טרחה לשכת הרווחה לשלוח את העו"ס לחוק הנוער (דבר המלמד על אי הדחיפות או על אי ההבנה של החוק) אלא עו"ס המשפחה.
העו"ס לא מסרה מהו המועד שבו מתכוונת העו"ס לחוק הנוער לפנות לבית המשפט לנוער לבקש צווים מתאימים ורק אמרה שזה ייעשה בקרוב.
יוצא איפוא שבפנינו החלטה בלתי חוקית של לשכת הרווחה מגדל העמק ומצב בלתי חוקי שבו קטינה הוצאה ממשמורת הוריה הביולוגיים ללא צו חירום כנדרש בסעיף 11 לחוק הנוער וללא צו שיפוטי מתאים של בית המשפט לנוער והכל כאשר אבי הקטינה מודיע כבר ביום 6/10/13, כי הוא מתנגד לכך.
אוסיף עוד, כי גם לגופה של ההחלטה להוציא הילדה ממשמורת אביה נראית בעיני כהחלטה תמוהה ואבאר להלן. אילו הייתי סבור, כי יש להפעיל סמכויות לפי חוק הנוער ייתכן והייתי עושה כן כעת ולאלתר מכוח הוראת סעיף 4(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 המעניק סמכויות של בית משפט לנוער לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) לבית המשפט לענייני משפחה. ברם סבור אני, כי ניתן לעגן מצב המשמורת באמצעות החלטה פשוטה יותר ללא הפעלת סמכויות וזאת בפרט כאשר אין בפניי בקשת עו"ס לחוק נוער ואין בפניי תסקיר.
אין פגמים בהורותו של המבקש!
סיכום ותוצאה
אני קובע, כי החלטת לשכת הרווחה להוציא הקטינה ממשמורת האב הינה בלתי חוקית.
אני קובע, כי הקטינה תהיה במשמורת זמנית של האב ותלון בביתו מדי יום."
 4. למעלה מן הצורך ציין השופט, כי גם אילו הייתה ההחלטה חוקית, היא תמוהה למדי. זאת, נוכח העובדה שכשנה קודם לכן, הוחלט להעביר את הקטינה למשמורת האב, בהיותו אב ראוי. אם כך, שאל השופט, כיצד אותו אב הפך לפתע, במחי יד, לבלתי ראוי?
5. הנה כן, מדובר בשיטה של העובדות הסוציאליות, לבזות את קדושת המשפחה, לנתק ילדים מהוריהם ואף אחים מאחותם, לגרום לנזקים איומים – ואותה פקידת סעד לא עומדת לעולם לדין על מעשיה.
6. חמור מכל: אמיר שוורץ, פקיד הסעד הראשי במשרד הרווחה שמופקד על רווחתם של אלפי
החוסים, ניהל בשעות העבודה גם את עסקיו הפרטיים - רשת הוסטלים שלו ושל אשתו. "לקחו לי 21 שנים מהחיים", סיפר חוסה שאושפז במוסד שלא התאים לו, וכמוהו רבים נוספים. איגוד העו"ס לא גינה את מעשיו הפליליים החמורים של פקיד הסעד אמיר שוורץ, ולא השעה אותו מאיגוד העו"ס.
7. הפדופיל הסוציאלי יוסי דיאמנט פקיד סעד לחוק הנוער מלשכת רווחה חוף הכרמל, שבמשך שנים ארוכות היו נגדו תלונות על מעשי פדופיליה חמורים בקטינים חסרי ישע, הורשע ב- 12.9.2013 בסופו של דבר, לאחר שהרס את חייהם של קטינים שהיו נתונים למרותו וסמכותו והיוו "טרף קל" – איגוד העו"ס לא גינה את מעשיו הפליליים החמורים של פקיד הסעד יוסי דיאמנט, ולא השעה אותו מאיגוד העו"ס.
8. ועוד ועוד מקרים מסמרי שיער שבהם הרשת האינטרנטית מפוצצת, מזעזעים בחומרתם הפלילית, כולם מגובים במסמכים משפטיים, מוכיחים כשאין חולק על כך, כי העובדים הסוציאליים עוברים על החוק, מוציאים ילדים שלא כדין ושלא כצורך ממשפחתם, מאיימים על הורים, כי אם לא "ישתפו פעולה" – ייקחו מהם את ילדיהם, וגם שההורים משתפים פעולה – בסופו של הליך – ילדיהם נלקחים מהם.
9. מכתב איגוד העו"ס, חסר תום לב ואין בו מתום. הוא לא נועד לתקן עוול שמבצעים עובדים סוציאליים. הוא לא נועד להטיב נזק. כל מטרתו הינה להלך אימים נגד שופטת אמיצה, ולהמשיך לבצע פשעים פליליים חמורים של חטיפת ילדים מהוריהם, ממש במילים אלו, שלא כדין, כפי שנכתב בפסק דין מעלה של כבוד השופט זגורי.
10. אין מדובר בהתנהגות חריגה של העובדים הסוציאליים. מדובר בהתנהלות שגרתית, בה עובדים סוציאליים משקרים, לא מבצעים מלאכתם, מטייחים את דברי ההורים, מעוותים ומסלפים את דברי ההורים, ולא בכדי בכנס "ועדת הציבור לביקורת על דרכי הפעולה של פקידות הסעד", נאמר על ידי כל עורכי הדין שהשתתפו בכנס, כולם וותיקים ומומחים בדיני משפחה ונוער, כי העובדים הסוציאליים לא מדווחים אמת לבית המשפט, תסקיר פקידת סעד מתקבל ללא עוררין על ידי השופט, ולא ניתן לחקור את פקידת הסעד על תסקירה.
11. מכתב איגוד העו"ס, איננו דמוקרטי, הוא ניסיון שלא יצלח לנסות ולהשתיק ולסתום את פי כבוד השופטת, בשל מחאתה ופעולותיה בכל דרך לגיטימית אפשית, כנגד העוול המשווע אשר נגרם להורים ולילדיהם על ידי עובדים סוציאלים אשר פועלים בניגוד לדין.
12. אוסיף ואומר כי על השרה הנכבדה, להוקיע את מעשי העובדים הסוציאליים הפוגעים בציבור רחב בכלל והם – הם הגורמים לאובדן אימון הציבור בבית המשפט. אסור לכבוד השרה לתת יד למעשי עוולה אלו של איגוד העו"ס המשתמשים בסמכות שהוקנתה להם לרעה, וכאמור פוגעים באמון הציבור, במערכת הציבורית בכלל, ובמערכת המשפט בפרט.
13. במכתבם המכפיש והשקרי של צפרא דוויק, היא מעוותת, כהרגלה, את המציאות וטוענת שהיה על כבוד השופטת לפנות בדיעבד ולהתריע על מעשי העו"ס, אולם מקריאת פסקי הדין של כבוד השופטת, עולה כי השופטת בן עמי, התריעה גם התריעה, העבירה דיווחים לכל גורם אפשרי – אולם פקידות הסעד לא הועמדו לדין ולא נפתח נגדם חקירה פלילית. פסקי הדין של כבוד השופטת מדברים בעד עצמם, וחושפים התנהלות שיטתית של עובדות הסוציאליות לצרכי סחר בילדים, ועדות העו"ס בתיקים שפורסמו בנבו ותקדינט, אף מעידים כי העובדים סוציאליים מבצעים עבירות פליליות חמורות של הוצאת ילדים ממשפחות מוחלשות לאימוץ אצל משפחות אמידות ומבצעות הלכה ולמעשה סחר בילדים, האסור על פי חוק.
14. העובדים הסוציאליים לא פתוחים לשמיעת ביקורת, ומכתב זה מעיד על כך. כל ביקורת שיש על העובדים הסוציאליים מתפרשת מיד על ידם "כאלימות", "הכפשה" וכו' בעוד שכל מה שמתפרסם נגדם מגובה בראיות המוכיחות זאת, להבדיל מטרוניותיהם שאין בהם מאום, ונועד להסתיר התנהלות פלילית חמורה.
15. בכל מה שאמרה כבוד השופטת חנה בן עמי אין לשון הרע, כל דבריה הינם עובדות, בדברים אשר היא שפטה, חוותה והרגישה על בשרה ואיגוד העו"ס לא הוכיח כי מדובר בדברים שאינם נכונים. הוא פשוט רוצה להמשיך ולהסתיר את ההתנהלות הפלילית של העובדים הסוציאליים שמבוצעת בדלתיים סגורות.
16. זו אחת מהסיבות לכנס, בה דרשו הורים נפגעי משרד הרווחה דורשים לפתוח את הדלתיים הסגורות ולפרסם, ללא יוצא מן הכלל, את כל פסקי הדין של שופטי המשפחה ונוער, כדי למנוע המשך מעשים פליליים חמורים אלו. פסקי הדין יפורסמו בדיוק כמו פסק הדין של כבוד השופט זגורי, כפלוני – אלמוני, וכך יוכל הציבור לדעת מה הוביל להוצאת ילדים קטינים מביתם.
17. נסיונם של איגוד העובדים הסוציאליים לפגוע בחופש הביטוי של כבוד השופטת הן כשופטת בדימוס והן כאדם פרטי, כאשר היא מביעה מחאה על פגיעה בזכויות היסוד של הורים נורמטיביים, אינה ראויה, ומקומו לא יכירנו במדית ישראל, מעשים כאלו נעשו במשטרים טוטליטרים אפלים בהם, מי שלא הסכים עם הרשות ובעל הסמכות – תוייג כעבריין ו/או כחולה נפש, ממש כמו שאיגוד העובדים הסוציאליים מנסים לעשות לכבוד השופטת בנסיונותיה לבצע בה רצח אופי ולתייג אותה כעבריינית.
18. זכות המחאה, זכות חופש הביטוי הינם מערכי היסוד של שיטת המשפט בישראל ואין מקום להגביל את כבוד השופטת, כאשר היא כאזרחית וכשופטת בדימוס פעלה בדרכים ואמצעים לגיטמיים וחוקיים כדי לזעוק את זעקת ההורים המוחלשים כנגד עוול שנעשה להם ולילדיהם על ידי העובדים הסוציאליים.
19. הכנס "ועדת הציבור לביקורת על דרכי הפעולה של פקידות הסעד"  הינו כנס פרטי, במימון ארגונים פרטיים, שנועד להביע את רגשות ההורים ותחושותיהם בשל האובדן הקשה אותו הם חווים מאז שהוצאו ילדיהם ממשמורתם, כשפקידת סעד פעלה בניגוד לדין, חטפה ילדים ממניעים הזרים לטובתם, ללא כל תשתית ראייתית סבירה לטענות הכוזבות שהועלו על ידי העו"ס, תוך ביצוע מחטפים משפטיעים בניגוד להוראות הדין, ותוך שימוש בתעודות כוזבות.
20. כל הנאמר על ידי כבוד השופטת הינו אמת, ונכון עובדתית ונועד להגן על האינטרסים וזכויות היסוד של הורים וילדיהם, זכויות שנרמסו ברגל גסה על ידי ארגון העובדים הסוציאליים.
21. מהתנהלותם הכוחנית של איגוד העו"ס עולה, כי כל דברי כבוד השופטת אמת, וכי מעשי איגוד העו"ס עולים גם במכתב זה, כדי ביצוע עבירות פליליות רבות נגד כבוד השופטת, והינם נסיון להשתקת השופטת בבחינת ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה.
22. הצורך בפומביות וחשיפת מעשי העובדים הסוציאליים, השתלשלותם והוקעת מעשיהם הנפשעים של העובדים הסוציאליים, הינה חובתו המוסרית והציבורית של כל אדם ו/או מותב בבית המשפט בכל ערכאותיו.
23. לא למותר לציין, כי פקידות סעד דורשות מהורים להגיע לא מיוצגים לוועדות טיפול, וועדות החלטה, ולא מאפשרים להורים לקבל את יומם כהלכה בשימוע שנערך להם טרם לקיחת ילדיהם. העובדים הסוציאליים לא מעביר לעיוני ההורים חומר או תסקירים עליהם הם מתבססים בהחלטותיהם, והכל בניגוד להוראות הדין.
24. כיום כשכבוד השופטת פרשה מכס השיפוט, היא נלחמת, באמצעים לגיטימיים של פרסום והצפת שקרה בציבור, כנדרש וכמתחייב נגד הפגיעות החמורות בזכויות הורים וילדיהם. על התנהלות העו"ס שמפרים כל הוראות שבדין, על כך אפשר רק לאמר "הפוסל במומו פוסל".
                בכבוד רב,
לורי שם טוב,          אמיר שיפרמן
זעקת האמהות     ארגון א' זה אבא

סוף מכתב

פלייליסט -

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים