מדריך הפנימיה החריב את עולמו של בן ה- 13

שר הרווחה מאיר כהן - תלישת ילדים בכפייה מביתם והפקרתם לאונס הזנחה והתעללות
מאיר כהן - אונס הזנחה התעללות
הצביעות והאכזריות של רשויות הרווחה ובתי משפט לנוער התולשים בכפייה בדלתיים סגורות, ללא ראיות, ילדים מבתיהם למוסדות כליאה מופרטים, שם הם מופקרים להזנחה התעללות ואונס במשך שנים ואין מושיע.

הכתבה התעלל מינית במשך שנתיים - מדריך הפנימיה החריב את עולמו של בן ה - 13 , יובל גורן , מעריב, 13.03.2013

"הפגיעה בקורבן ובבני משפחתו הקרובה קשה ביותר, מהקשות שבהן חזינו, ויש בה כדי ללמד על האכזריות שבמעשיו של הנאשם. לקורבן נגרמו נזקים נפשיים אשר יצריכו טיפול ממושך ושנים של תמיכה. ספק אם הצלקות שנגרמו לנפשו של הקורבן יירפאו בעתיד" - במילים אלה מתאר גזר הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת כיצד מדריך פנימיה בצפון התעלל פיזית ונפשית בנער בן 13 לאורך שנתיים.

פעם אחר פעם חזר המדריך לחדרו של הנער, לקח אותו לחדרו ולחדר אב הבית בפנימיה, וביצע בו מעשי סדום ופגיעות מיניות חחרידות אחרות...

להמשך הכתבה הקלק על התמונה...

פלייליסט - פנימיות משרד הרווחה

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים