טיפול סוציאלי רשויות הרווחה - סיוט שאינו נגמר - סיפורה של משפחה הסובלת כ- 4 שנים מפשעי רשויות הרווחה

נובמבר 2011 - רשת ב - הכל דיבורים - פשעי משרד הרווחה בדלתיים סגורות - סיפורה של משפחה שרשויות הרווחה סברו כי ההורים מזניחים את שלושת ילדיהם הפעוטות.
פקידת סעד לחוק הנוער הפעילה צו חירום והילדים נשלחו למרכז חירום ומאז במשך כ- 4 שנים ההורים רואים את ילדיהם בהסדרי ראיה, הנקבעים מפוקחים ומוצגים ע"י אותם עובדים סוציאלים ופקידי סעד שחטפו את הילדים מהוריהם.
במהלך ה- 4 שנים החליטו רשויות הרווחה לשלוח את הילדים לאימוץ. התיק הועבר מבית משפט לנוער לבית משפט לענייני משפחה, והחל מאבק מתיש של ההורים למנוע חטיפת הילדים לאימוץ.
בית משפט לענייני משפחה שכר מומחים רפואיים שקבעו כי ההורים אינם מסוגלים לגדל ילדיהם וכי אין סיכוי לכך בעתיד. אולם ההורים ערערו למחוזי עם חוות דעת נגדית ולמזלם ובאופן נדיר הערעור נתקבל והחלטת בית משפט לענייני משפחה נפסלה.
כל אותה תקופה הילדים היו כלואים בפנימיות ומרכז חירום בניגוד לרצונם ורצון הוריהם, ללא זכויות כפי שמוגדות באמנת זכויות הילד.
התיק הוחזר עתה לבית משפט לנוער טיפול והשגחה.
חלום הבלהות הארור של הרווחה שאינו נגמר...
.

.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים