תגובית - עובד סוציאלי לחוק הנוער

העובד הסוציאלי בלשכת הרווחה העירונית מעצם הגדרתו הוא אדם בזוי שבבני האנוש.
לדוגמא עובד סוציאלי לחוק הנוער פועל ע"פ חוק הנוער להחריב משפחה אם הוא "סבור" שיש ילד בסיכון. לשם כך יש בתי משפט לנוער המקבלים החלטות חורצי גורלות ע"פ סברותיו של העו"ס.
עובד סוציאלי לחוק הנוער בפעולה
עובד סוציאלי לחוק הנוער בפעולה
על מנת להגן על עצמה (לשווא) נדרשת המשפחה לשלם מאות אלפי שקלים לעורכי דין, מאבחנים ומטפלים ומומחים, על מנת לרצות את "סברותיו" של העו"ס הנבזה מבלי שיש לו בדל ראיה שיעמוד במבחן פלילי או עובדתי כלשהו.
העובדים הסוציאליים מקבלים גיבוי מלא על פשעיהם משום שיש להם לובי חזק מבעלי עניין המרויחים הון עתק על הוצאת ילדים מהבית.
לא כל אדם מסוגל לעשות פשעים אלו, אלא הבזויים שבבני האנוש.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים