עלילות פקידי הרווחה - פארודיה - PINK FLOYD, The trial

פרודיה של ה"פינק פלויד" מתוך "החומה" על שפיטת ילד שכל אשמתו שהביע רגשות אנושיים ("סימפטומים" פסיכיאטריים, סוציאליים, בעולמם שך פסיכיאטרים, עוס"ים, ו"מומחים" למיניהם).
מערך הרווחה וגרורותיו הנם נמשל טוב למשל. פקידי הסעד רושמים בתסקירים "עובדות" ללא ניסיון לאמת או להפריך אותן, הם מעלילים עלילות ומרבים להשתמש בחוות דעת פסיכיאטריות מוטות ומסולפות. בתי המשפט מקבלים את המלצות פקידי הסעד כסוף פסוק. למעשה "נערי הרווחה" ניזוקים.
באופן דומה הורסת מערכת הרווחה חייהם של קשישים וחוסים אחרים. ילדים וחוסים אלו נקרעים מביתם ומשפחתם, ואין להם שום זכויות בחוק במסגרת ההשמה החוץ ביתית, שבה הוצבו ע"פ צו בית משפט.


קישורים:
מאמרים מאתר הרהורים על משפחה וילדים

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים