אימה של פקידות סעד לחוק הנוער ממשרד הרווחה

ביום 14.12.08 שעה 22:04, התדפקה פקידת סעד לחוק נוער, על דלת ביתה של אם חד הורית, רצתה לבדוק שהכל בסדר אצל הילדים שלה. הילדים בני 6 ו- 4 ישנים משעה 20:00.

מדובר באמא מסורה בריאה בגופה ונפשה ללא עבר פלילי, הילדים הוצאו מהבית כשהם בריאים ושלמים.
סרטון כ- 4 דקות

נקודות:

  • בדוח מחקר של מכון ברוקדייל: "פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים" (יולי 2008, עמ' 48 בדוח). נכתב על הדווחים שמעבירים פקידי הסעד למשטרה:
    "קציני הנוער (מהמשטרה) אמרו שפקידי הסעד מעבירים אליהם מקרים רבים של שאפשר היה לפתור ללא מעורבות של עובד נוער:
    ' ... לפעמים הן מעבירות דיווחים שלדעתי הם 'כיסוי תחת' הן יוצרות לנו עומס וסותמות את המערכת. אני לא מסוגל לענות על הכל. דיווחים מטופשים שהן יכלו לבדוק בעצמן ולפתור. הן טוענות שפקידת סעד ארצית (חנה סלוצקי) טוענת שצריך לדווח על כל דבר, אפילו מכה על היד ... דיווחים שאנו מרגישים שהם מיותרים וגורמים לנו לא להגיע לדברים החשובים' ". (עמ' 54 בדוח)
  • בפסק דין של בית משפט העליון כתב השופט ברק על הוצאת ילדים מהבית רק כשאין ברירה: "כדי להצדיק הוצאתו של קטין מרשות הוריו הטבעיים צריכה להתקיים עילה מיוחדת ויוצאת דופן. הילד יוצא מרשות הוריו, ללא הסכמתם, רק כאשר הדבר מחויב המציאות ובלתי נמנע. טובת הילד משמשת נדבך מרכזי בגדר בחינתן של דרכי הטיפול השונות, ובהן טיפול הכרוך בניתוק הילד מהוריו. טובתם של ילדים דורשת, לרוב, כי יימצאו ברשות הוריהם, במסגרת התא המשפחתי הטבעי".
  • בהודעה לעיתונות של ועדת הקליטה העליה והתפוצות בעניין הוצאת ילדי אתיופיה מהבית ומהקהילה ע"י פקידי הרווחה אמר חה”כ אברהם מיכאלי: ”הוצאת ילדים מן הבית זה פיקוח נפש"
  • בדוח המחקר לעיל (עמ' 56 בדוח) תארו פקידי סעד לחוק הנוער את קשריהם עם בתי המשפט: "מבחינת התהליך עם המשטרה ובית המשפט זה הלך בקלות. נתנו לנו נורא מהר לפרוץ לבית ... ביקשנו ולא היינו בטוחים שבית המשפט יאשר ... למרות שהשופט רוטן הוא משתף פעולה. התפרצתי לבית משפט ללא מועד, לפני הפגרה ... השופט כבר מכיר אותי וסומך על שיקול דעתי...".
קישורים

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

לפקידת סעד יש סמכות של שופט. למעשה פקידת הסעד משמשת כזרוע שופטת, אוכפת וכמוציאה לפועל. היכולת של פקידת הסעד להרוס משפחה נתון לשיקולה הבלעדי שמונע, בדרך כלל, מאיך שהיא קמה באותו בוקר. זאת אומרת שאם היא לא תסמפט את האדם הניצב מולה, גורלו רע ומר. כך נחרץ גורלם של ילדיי.

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים