גלריית אומנה

מרץ 2019 - עדיף משפחה מזניחה ומתעללת ממשפחת אומנה. משרד הרווחה הכלל הוא שלעולם מסגרות חוץ ביתיות אינן נותנות את הדין על הילדים בחסותם, ולכן הילדים במסגרות אלו חסרי אונים מול המשפחות והמסגרות הממונות עליהן בצווי בית משפט.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים